Smartphonen giver lettere genoptræning

Fra oktober i år har Køge Kommunes genoptræning på Plejecenteret Møllebo gjort brug af den nye træningsteknologi Icura, som for eksempel giver personer, der skal genoptræne efter at have fået nyt knæ, mulighed for at kunne træne intensivt, men mere fleksibelt end hidtil. Halvdelen af træningen vil nemlig kunne foregå hjemme i vante omgivelser hos den knæopererede selv, på tidspunkter der passer ind i en travl hverdag.

- Denne nye træningsteknologi er et godt eksempel på, hvordan vi med nye løsninger kan højne fleksibiliteten i vores indsatser uden at gå på kompromis med kvaliteten og værdigheden, når det gøres rigtigt. siger Social- og Sundhedsudvalgets formand Dora Olsen (DF) i en pressemeddelelse.

- Med den nye teknologi kan vi give travle mennesker mulighed for mere fleksibilitet i hverdagen i forhold til deres genoptræning af for eksempel et nyt knæ, fordi træningen kan ske, når det passer borgeren.

Træningen med den nye teknologi vil ske ved hjælp af det digitale træningssystem Icura.

Icura består af en smartphone med træningsøvelserne og fem sensorer, som skal sættes på kroppen. Smartphonen guider borgerne igennem træningen med mundtlig vejledning og med billeder.

Inden træningen skal de fem små elastikbælter med Icura.sensorer sættes på kroppen. Sensorerne sender signaler til systemet og til fysioterapeuten om hvordan øvelserne udføres.

På den måde kan systemet hele tiden guide og korrigere borgeren igennem øvelsen, så den udføres korrekt, og fysioterapeuten kan sikre en høj kvalitet i træningsforløbet.

- Vi oplever en stigning i antallet af borgere med behov for genoptræning og det er det også vigtigt, at vi hele tiden tænker nyt, så vi sikrer, at der er hjælp til alle dem, der har brug for det, siger Dora Olsen.

- Og med denne nye træningsteknologi vil der blive frigivet tid hos vores træningsterapeuter, som de så kan bruge på de borgere, som ikke har mulighed for at bruge den nye teknologi.

Udover nye teknologiske løsninger ruster Køge Kommune sig til fremtiden med det nye Center for Træning og Rehabilitering som åbner engang til efteråret.

Det nye center kommer til at indeholde genoptræning, daghjem med café og aflastnings- og genoptræningsboliger og i det nye center vil der også være mulighed for at afprøve endnu flere af de nye velfærdsteknologiske løsninger.

- Sundhed og trivsel er hjørnestenene i det nye byggeri. De nye faciliteter skal på hver sin måde være med til at styrke Køge Kommunes sundhedsindsats og styrke vores muligheder for at hjælpe borgere med at få genvundet de færdigheder, de har mistet på grund af sygdom og skader, slår Dora Olsen fast.