Bager gnaver sig ind på biblioteket

Brugsen i Havdrup har som udlejer af lokalet, hvor Havdrup Bibliotekspunkt er beliggende idag, henvendt sig til Kommunens administration, da brugsen ønsker at ændre på det udlejede areal.

SuperBrugsen i Havdrup har brug for lidt mere plads til bageriet for at kunne opfylde kundernes efterspørgsel på bagværk. Udvidelsen betyder, at Havdrup Bibliotekspunkt reduceres i areal, og at lejeudgiften reduceres tilsvarende.

Administrationen har undersøgt betydningen af udvidelsen for biblioteksservicen, og de vurderer, at lån og aflevering af materialer fortsat kan fungere tilfredsstillende.