Ønsker rengøring hver 14. dag

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vil fra 2019 tilbyde ældre-rengøring hver anden uge mod i dag hver tredje. Det fremgår af et fælles udspil fra de to partier.

Borgmester Thomas Adel­skov (S) forklarer, at service­niveauet trænger til et løft i ældre-sektoren.

- Det, tror jeg, er vi alle enige om. Da vi ændrede rengøringen fra hver anden uge til hver tredje uge - og førte resurserne over på plejecentrene - var vi kede af det. Vi gjorde det også et råd fra ældrerådet, så vi kunne løfte niveauet på plejecentrene. Nu kan vi disponere frit over værdighedsmidlerne, og så har vi valgt at fokusere på rengøringen og tre andre områder, siger Thomas Adelskov.

Ud over den forøgede rengøringshjælp ønsker de to partier at bruge penge til en forstærket demensindsats, uddannelse og opkvalificering af medarbejdere og til brug til flere plejekrævende ældre i kommunen.

Pengene skal komme fra regeringens værdighedsmidler, som kommunen selv kan disponere over fra 2019. Et beløb, der i Odsherred er på 8,5 mio. kr.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti foreslår med andre ord, at det samlede beløb bliver inden for ældreområdet.

Paw Pedersen (DF) synes, det er naturligt, at de to partier vil tilbyde hyppigere kommunal rengøring. Og demensområdet skal strammes op.

- Der har været i et slip i den måde, kommunen har håndteret demensområdet på. Vi har tidligere uddannet demenskonsulenter, som ikke har været brugt optimalt. Dem skal vi have gang igen. Det er helt fair, at dette område bliver opprioriteret, bemærker Paw Pedersen.

Venstres Morten Egeskov oplyser, at partiet er klar til at støtte ønsket om hyppigere rengøring hos de ældre.