Debat: Vi skal beholde aflastende administrative medarbejdere i hjemmeplejen

Genrefoto: Kristian Thomas Jørgensen

Af Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe i Faxe Byråd

Den Socialdemokratiske byrådsgruppe i Faxe støtter ikke at den nyligt iværksatte aflastende administrative bistand med borgertelefonbetjening i Faxe kommunes hjemmepleje ophører som følge af for få og for faglige opkald, når der er rigeligt med andre administrative opgaver.

Faglært administrativt personale er over årene flyttet og centraliseret på rådhuset, men mange administrative opgaver varetages fortsat ude i driften. Administrative opgaver presser særligt lederne men også hjemmeplejens øvrige medarbejdere til skrivebordene.

Sundhedsfaglige ledere fortæller, at de oplever administrativt bøvl der holder dem væk fra plejen og nærledelsen tæt på medarbejdere.

Hjemmeplejen skriger på sundhedsfaglært arbejdskraft men administrative opgaver stjæler tid fra de borgernære opgaver. Derfor mener vi fra den socialdemokratiske byrådsgruppe, at vi bør beholde de aflastende administrative medarbejdere i hjemmeplejen – er der ikke nok telefonopgaver må opgavesættet udvides.

Bureaukratiet skal begrænses, men en del administrative opgaver kan ikke bare fjernes, da de har betydning for drifts-og patientsikkerhed. Noget skal fortsat løses af den sundhedsfaglige selv, men det er ikke alt. Vi mener, at der skal ses på de faglige ledelsesvilkår. Er ledelsesspændet for højt?

Og bør vi give lederne mere tid til den sundheds- og plejefaglige ledelse?

I Socialdemokratiet er vi optaget af velfærdsudfordringerne og vilkårene for kerneopgaven. Vi er overbeviste om, at bedre vilkår for faglig ledelse, sammen med færre administrative opgaver, vil øge både medarbejdernes trivsel og nærvær, samt bidrage til kvalitet i indsatsen.

Derfor ønsker vi, at lederne og medarbejderne understøttes med administrativ bistand til de opgaver der ikke behøver sundhedsfaglig kompetence.

I en tid med tiltagende mangel på faglærte i sundhedsfagene ønsker vi fokus på hvordan de sundhedsfaglige medarbejdere i Faxe kommune kan få bedre vilkår til varetage den borgernære kerneopgave. Så kan andre faglærte som fx de kontoruddannede løse de øvrige opgaver. Derfor ønsker vi at bibeholde administrative medarbejdere til at aflaste Faxe kommunes hjemmepleje!

Hjemmeplejens personale har nemlig fortsat brug for administrativ aflastning.

Foto: Kristian Thomas Jørgensen