Tid til kasseeftersyn i Furesø?

Inge Storm

Byrådskandidat (LA)

Skovbakken 21, Farum

Det var lige som uhyggeligt som halloween, da de fire borgerlige partier i Furesø Kommune holdt vælgermøde tirsdag den 31. oktober klokken 19.30 på Furesø Rådhus i Værløse, hvor emnet var Kommunens økonomi.

Især Ole Holleufer(LA) og Gustav Juul (V) havde styr på tallene, og det fremgik desværre af samtlige indlæg, at kommunekassen er ved at være tømt og økonomien halter i Furesø.

Furesø Kommune har i sidste valgperiode systematisk udskudt anlægsopgaver, slækket på vedligehold af skoler og institutioner, skåret i kerneydelser og solgt kommunale ejendomme. Derfor er der er ikke plads til alle de serviceforbedringer, som politikerne lover i valgdebatterne, med mindre man gør tingene anderledes.

Og her vil jeg da gerne komme med nogle bud. Jeg kan ikke se meningen med, at 3 direktører i Furesø, ligesom i Vestforbrændingen er ansat på de gunstige åremålsansættelser. Det betyder, at de ud over deres høje løn får en løntillæg på ca 30 procent mere end andre offentligt ansatte. På mødet blev det også nævnt at kommunen har ansat 80 konsulenter - til hvad? og hvad får borgerne ud af det? På et direkte spørgsmål blev det oplyst, og at de mange ansatte i jobcentret ikke kan gøre ret meget for den gruppe kontanthjælpsmodtagere, som ikke kan tale dansk og ingen uddannelse har og derfor opfinder aktiviteter, som ren underholdning. Med en arbejdsløshedsprocent i samfundet der nærmer sig nul, kan der vel reduceres kraftigt i staben her, og de frigjorte penge kan anvendes bedre på kerneydelser, som mere personale i institutioner, - skoler og - på ældreområdet.