Beboere i kamp mod boligselskab

Afdelingsbestyrelsen i Sorø Boligselskabs afdeling 8, Østervang er vrede på organisationsbestyrelsen og selskabets administrator, DAB. Beboerne føler sig svigtet af såvel selskabets hovedbestyrelse som af DAB i en række sager.

Eksempelvis har organisationsbestyrelsen sagt nej til, at afdelingsbestyrelsen må melde afdelingen kollektivt ind i Lejernes Landsorganisation, selv om det med et stort flertal blev besluttet på afdelingsmødet, der havde 44 deltagere.

- Boligselskabernes Landsforening anbefaler, at en organisationsbestyrelse ikke modsætter sig en vedtagelse på et afdelingsmøde, siger afdelingens formand, Birgit Madsen.

25. april 2018 begynder ved retten i Næstved en principiel sag om, hvorvidt et afdelingsmøde har kompetence til at træffe sådan en beslutning.

Formanden for Sorø Boligselskab, Gert Hansen, siger, at Sorø Boligselskab har valgt, at DAB skal varetage boligselskabets og afdelingernes interesser. Det gælder også i forhold til juridiske spørgsmål.

- Derfor ønsker vi ikke, at afdelingerne melder sig ind i LLO, da det ville betyde, at de betaler for juridisk bistand to gange, mener han.

- Men vi tvivler på, at DABs rådgivning tager udgangspunkt i beboernes interesser, siger Niels Rossing, næstformand i afdelingen.

Også i en sag om udskiftning af døre i afdelingen har der været uenighed imellem selskab og afdelingsbestyrelse. Det mundede ud i, at afdelingsbestyrelsen selv måtte indhente tilbud på nye døre - men DAB og organisationsbestyrelsen er ikke enig i den udlægning. De føler, at de har hjulpet beboerne i »dør-sagen«.

Endelig er der også uenighed om det generelle renoveringsbehov i afdelingen.

Læs hele historien i DAGBLADET og Sjællandske eller i e-avisen 25. november på sn.dk/modules/sn/flow_page_buy