Jeg mener det

Nyt byråd i sigte. Ny motivation og visioner for den bedste kernevelfærd og vækst. Nye kompetencer og nye kræfter. Muligheden for at sætte et nyt hold.

Vi har en virkelighed med stigende pres på offentlige budgetter og det kræver prioritering.

Jeg har givet mine ønsker for fremtiden. Ønsker på børne-, skole-, kultur-, erhverv-, senior-, fritid- og økonomiområdet.

Ønsker, der skal opfyldes i et bredt samarbejde.

Jeg har talt med mange borgere og kommunale medarbejdere om problemstillinger og gode idéer, som udspringer af deres store faglige viden og engagement.

Vi skal lytte til medarbejderne, som brænder for deres arbejde og har en masse indspark til, hvordan vi gør tingene bedre, smartere eller hurtigere.

De er vigtige sparringspartnere for os politikere!

Politikere bør sætte retning og have visioner, men idéer og forslag kan ligeså vel komme fra borgere eller medarbejdere.

Jeg arbejder som leder i det private erhvervsliv - og her ved virksomhederne, at kunder og medarbejdere er de vigtigste ambassadører.

Det gælder også for Faxe Kommune.

Jeg vil fortsætte med at have tæt kontakt til borgere og medarbejderne - hele byrådsperioden.

Vi skal løfte i flok - borgere, medarbejdere og politikere - vi skal have alle med.