Måløv-borgere er vrede over vandhul

Det er måske en lille sag, men for nogle af beboerne i Jungshøj i Måløv betyder det noget. Det handler om et lille vandhul, som ligger på Novo-grunden på Jungshøjvej.

Vandhullet er et vandreservoir og er blevet vendt forkert. Placeringen betyder, at vandhullet er kommet ret tæt på vejen og beboerne frygter, at vandet kan løbe over og ned i deres haver. Samt at den risiko kan betyde værdiforringelse for beboerne, hvis de skal sælge deres hus.

Desuden frygter beboerne også, at placeringen kun et par meter fra vejkanten gør, at børn kan falde i vandhullet, der er mange meter dybt.

Ballerup Kommune har afvist at pålægge Novo at vende vandhullet rigtigt, som det egentlig skulle være ifølge lokalplanen. Novo har sat afspærring omkring vandhullet af hensyn til børnenes sikkerhed, men naboerne undrer sig over kommunens fremfærd.

»Ifølge lokalplanen skal vandhullet vende den anden vej. Vi har jo hele tiden vidst, at der skulle bygges eller at området i hvert fald var udlagt til erhvervsareal. Så det handler ikke om, at Novo nu har bygget p-plads på grunden.

Det handler om, at vandhullet er placeret så tæt på vejen. Vi har påpeget det overfor Ballerup Kommune, men de mener ikke, at det er noget, der er værd at lave om på. Det kan virke som en bagatel, men udover den risiko der er for eksempelvis børn, så handler det altså om værdiforringelse,« siger Jan Andersen, som bor lige overfor vandreservoiret.

Det er småpenge

Han undrer sig over, at man har en lokalplan, som man ikke overholder.

»Hvorfor laver man en lokalplan, hvis man ikke overholder den. Jeg ved ikke, om man tager for store hensyn til Novo, men jeg tror ærligt talt ikke, at Novo ville have noget imod, hvis man vendte søen. De er mig bekendt ikke interesserede i noget ballade med naboer, så hvis de skulle bruge, i deres optik, småpenge på at vende den sø, så den kom til at ligge, som den skulle, så tror jeg ikke, det ville betyde noget,« siger Jan Andersen, som glæder sig over, at søen nu er blevet spærret lidt af, men ærgrer sig over kommunens afvisende holdning overfor den oprindelige plan om at vende søen mere ’sikkert’.

»Vi har holdt møder med kommunen, men indtil videre har de afvist alle ideer om at overholde den lokalplan, som man oprindelig havde for området,« siger Jan Andersen.