DTU-planer i strid modvind på møde

Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Er der noget, der kan skabe modvilje er det, når naturen kolliderer med byudvikling. Det var tydeligt, da Ballerup Kommune torsdag aften holdt borgermøde på DTU om de nye campus-planer ved Sømosen.

DTU ønsker, som tidligere beskrevet i Ballerup Bladet, at opføre nye campus-byggeri for studerende og forskere samt nogle fælles faciliteter på det grønne område, der grænser op til DTU. Området ejes i bidder af henholdsvis Ballerup Kommune, staten og DTU.

Men allerede fra det første pip om planerne, har der været modstand blandt beboere og den modstand var tydelig, da der var inviteret til borgermøde om planerne. Selvom det er meget tidligt i processen og der slet ikke er slået så meget som en streg, så er der allerede kommet 80 høringssvar, primært negative, om planerne og noget kunne tyde på, at en del af dem havde lagt vejen forbi DTU-auditoriet denne torsdag aften.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Helle Tiedemann (A). Foto: Flemming Schiller

Op og ned

Det begyndte ellers fredeligt da Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Helle Tiedemann (A) fortalte om baggrunden for mødet.

»Vi har modtaget 80 høringssvar. Nogle positive, nogle konstruktive, men de fleste er negative. Der har også været skrevet meget om planerne i læserbreve og på sociale medier, og derfor besluttede jeg at indkalde til mødet, så vi kan få fortalt lidt om, hvad der egentlig er op og ned,« sagde Helle Tiedemann.

Derefter fortalte en repræsentant for Polyteknisk Forening, Benjamin Wrist Lam, at de studerende manglede studieboliger og at et nyt campus-område ville betyde meget for området og for, at de studerende ville bruge de ellers gode faciliteter på DTU i stedet for at skulle transportere sig hjem i lang tid for at lægge hele området øde om aftenen.

»Vi bruger meget tid på at studere, så et stort og et velfungerende campus ville have stor betydning for den enkelte studerende. Både med hensyn til studiemiljø, studietid samt motivation,« sagde Benjamin Wrist Lam.

Direktør Carsten Riis fra Center for By, Erhverv og Miljø fortalte om planerne, om at grunden nu er udlagt til erhvervsområde og at man rent faktisk kan risikere, at en virksomhed kunne lægge et stort domicil i området, uden at man kunne gøre noget. Nu kunne man, ifølge planerne, skabe mere liv og selv have indflydelse på, hvordan det skal forme sig.

»Det er meget tidligt i processen. Der er slet ikke tegnet nogen streger endnu og derfor er dette møde blot et af flere, som vi vil afholde for at få borgerne med i processen. Hvis alt kører efter en snor, så kan vi måske begynde at bygge om to år,« sagde Carsten Riis.

Benjamin Wrist Lam fra Polyteknisk Forening. Foto: Flemming Schiller

Frøer og fugle

Aftenens næste oplægsholder var biolog og botaniker Anne Marie Bürger fra firmaet Amphi Consult. Hun har som uvildig besøgt og undersøgt området for at konstatere, om der findes fredede dyrearter eller planter i området, som umuliggør byggeri. Og hendes konklusion var relativt klar.

»Der findes spidssnudet frø i området og den er fredet. Men den befinder sig udenfor planområdet og inde i det område omkring søen, der i forvejen er fredet og ikke kan røres. Der er ingen ynglende fugle i området og heller ingen specielle plantearter, som man skal være opmærksomme på i planområdet. Så konklusionen må være, at man godt kan bygge i området, men at man skal sikre, at der er plads til den spidssnudede frø,« sagde Anne Marie Bürger.

Hårde ord

Efter denne række oplæg, forklaringer og indspark var der tid til en lille pause, hvor der kunne blive tanket op med sodavand, kaffe og kage. Og hvis man troede, at de positive indlæg fra kommune- og fagfolk samt den søde kage ville formilde de fremmødte tilhørere, så tog man grueligt fejl. Der var nemlig spørgetid efter pausen og her kom det tunge verbale skyts med det samme i brug.

Argumenter som ’prøv for en gang skyld at tænke på fremtidens generationer, inden I bygger’ eller ’man kunne godt få den tanke, at det bare handler om at sælge grunde og få penge i kommunekassen, end om så meget andet’, røg gennem det store lokale og især Helle Tiedemann måtte flere gange forsvare planerne og hensigterne ganske kraftigt.

Et længere indlæg fra Jens Minnet, formand for Skovlunde Lokalråd, fik heller ikke aftenens højeste bifald og der var generelt set en ret uforsonlig stemning. De fleste kunne godt forstå, at der var et behov for studieboliger, men påpegede, at der var mange tomme erhvervslokaler i nærheden, som de unge sagtens kunne bruge. Det blev dog afvist, da tomme erhvervslejemål ikke har noget at gøre med den konkrete DTU-sag.

Til sidst lød opfordringen fra mange af de fremmødte, at man skulle droppe planerne og finde nogle andre muligheder og at skabe et godt studiemiljø og nogle studieboliger, men ikke i et så følsomt naturområde, som ved Sømosen, hvor mange af de fremmødte angiveligt er kommet i mange år.

Direktør Carsten Riis fra Center for By, Erhverv og Miljø. Foto: Flemming Schiller

Længere høringsfrist

Mange var i øvrigt utilfredse med høringsfristen, som man mente var for kort eller ikke var blevet kommunikeret godt nok ud. Derfor arbejder Ballerup Kommune nu på at forlænge fristen til den 14. november, så alle kan nå at give deres besyv med. Fristen skal dog endeligt politisk godkendes på kommunalbestyrelsesmødet mandag aften.

Det var sent inden mødet blev hævet og efterlod et klart indtryk. Planerne om et nyt DTU-campus rumler videre, men det bliver ikke med stående bifald fra de omkring 40-50 fremmødte lokale beboere. Der er lagt op til en lang og ophedet proces, inden der kommer en afklaring på det store Sømose-projekt.