Vi mangler baner og fælles administration

I sommeren 2016 besluttede en gruppe forældre, trænere og ledere at stifte den nye fodboldklub BSV af 2016, efter det forhenværende BSV lukkede efter økonomiske problemer. Og nu et årstid efter er det en positiv status, man kan gøre fra klubbens side. Klubben rummer i skrivende stund næsten 1000 medlemmer, og særligt er der sket en stor tilgang af pigespillere samt seniorer.

"Opbakningen fra forældre, trænere og ledere har været helt fantastisk, og klubbens mange frivillige har ydet en kæmpe indsats, som har tiltrukket mange nye spillere," forklarer formand for BSV af 2016, Lars Neumann.

En del af succesen kan tilskrives den hjælp, som klubben har fået fra DBU Sjælland og Rudersdal Kommune. Men hvis succesen skal fortsætte, er det ifølge Lars Neumann nødvendigt med en generel udvikling af de idrætsfaciliteter og anlæg, som findes i kommunen.

"Rudersdal Kommune har hjulpet os med stor velvilje og imødekommenhed fra alle de medarbejdere, ledere og politikere, som vi har været i dialog med. Men når det er sagt, må vi erkende, at faciliteter og anlæg ikke svarer til de behov, klubberne har i dag. Det skyldes, blandt andet, at fodbold med kunststofbaner er blevet til en helårs udendørs sport. Det vil vi gerne tale med vores lokale politikere om, så vi i fællesskab kan udarbejde en langsigtet plan omkring udviklingen af idrætsfaciliteter og anlæg, så vi i samarbejde kan tilbyde borgerne og brugerne tilstrækkelige, attraktive og tidssvarende faciliteter," lyder det fra Lars Neumann, som peger på særligt to udfordringer:

"Vi mangler anlæg, primært kunststofbaner, og så mener vi, at klubberne bruger for mange af deres ressourcer på økonomi og administration."

Af samme årsag overrasker det heller ikke formanden fra BSV, at Rudersdal Kommune netop har fået en skidt placering i en stor idrætsundersøgelse fra DIF, der sammenligner de danske kommuner med hinanden på baggrund af idrætsforeningernes vilkår.

"Analysen fra DIF bekræfter jo vores påstand om, at kapaciteten ikke er til stede, og vi vil derfor meget gerne i dialog med kommunen om, hvordan vi sikrer bedre forhold til fremtiden," siger Lars Neumann og uddyber problematikken:

"De seneste år har fodbolden jo udviklet sig fra at være en udendørs sommersport og indendørs vintersport til nu at være en helårs udendørssport. Det er en meget positiv udvikling, der er accelereret i takt med udbredelsen af kunstgræsbaner. Klubberne havde ikke forudset denne udvikling. Men behovet er aktuelt her og nu, og derfor opfordrer vi kommunens politikere til at initiere et strategiarbejde om behov og formulering af en fremtidssikret plan for tilpasning og udvikling af kommunens sportslige anlæg og faciliteter."

"Vi håber, at de politikere, der har argumenteret for, at vi i Rudersdal Kommune tilbyder faciliteter svarende til sammenlignelige kommuner, forholder sig til fakta og tager ansvar. Der er behov for 11-mandsbaner med lysanlæg, idet der skal afvikles turneringskampe til langt hen i november, og det betyder, at en række af de baner, der er etableret, eksempelvis på Rudegaard og i Vedbæk, ikke kan anvendes til afvikling af kampe under DBU på grund af afkortede mål og lignende."

En anden udfordring, som klubberne kæmper med er, at de mangler frivillige kræfter. Og i den forbindelse er det ifølge Lars Neumann vigtigt at se på, hvordan klubberne bruger de ressourcer, de har. Ifølge formanden bliver der nemlig brugt for meget tid på administration.

"Vi bruger en stor del af vores økonomi og ressourcer på administration, registrering, bogholderi, regnskaber og lignende. Samtidig bruger kommunen ressourcer på at kontrollere, at forretningsgange, regnskabs- og skatteregler overholdes. Ville det ikke være en bedre ide at samle disse opgaver under kommunens vinger, eventuelt delvist finansieret af klubberne, så vi i stedet kunne bruge vores kræfter på at levere spændende træning og sociale aktiviteter til medlemmerne," spørger Lars Neumann.

BSV af 2016 håber i lighed med andre dele af det lokale idrætsliv, at temaet kan blive diskuteret under den verserende valgkamp, så der kan blive sat initiativer i gang efter kommunalvalget.

 

#Rudersdalkv17