En kulegravning er på høje tid

Når staten går ind og fjerner folks børn, sker det – heldigvis – oftest på et veldokumenteret grundlag og med retssikkerheden for øje. For ja, alle børn skal sikres en tryg, god barndom, og kan det ikke ske hos deres biologiske forældre – af den ene eller anden grund – skal det ske andetsteds i enten en plejefamilie, i det nære familiære netværk eller et helt tredje sted. Ingen tvivl om det.