Hvad får man når man blandet blå og sort?

Valgdebat

Kære Benny Nielsen. Jeg vil gerne diskutere, hvordan vi alle kan bidrage til en bedre integration, men hvis diskussionen skal tage afsæt i en »dem-og-os« diskurs, så står jeg af.

Det løser absolut intet at udråbe bestemte grupper af borgere i samfundet, som værende dem der ødelægger det hele for os andre - tværtimod. God og vellykket integration kræver, at folk i lokalsamfundet åbner sig og inviterer alle med ind i et respektfuldt fællesskab.

Det gælder i øvrigt både for flygtninge og for alle andre mennesker i samfundet. Det kræver noget af dig, og det kræver noget af mig. Det er os, der vælger, om vi vil invitere indenfor, eller om vi vil smække døren i ansigtet på folk.

Og til dit spørgsmål om, hvordan vi er havnet i »dette økonomiske ragnarok«, vil jeg henlede din opmærksomhed på, at det faktisk er DF, der har sikret Søren Kjærsgaard borgmesterposten med deres afgørende mandater de seneste otte år.

Så hvis du vil have førstehåndsinformation om, hvorfor det er gået så galt med økonomien, og hvorfor der fortsat er plads til forbedring af kommunens integrationsindsats, så er det vel nærliggende, at du retter dine spørgsmål til de ansvarlige i de to nævnte partier.

Sine Agerholm

Byrådsmedlem og borgmesterkandidat (LL)

Holbæk