Beredskabet på Sjælland øger indsatsen mod vandstanden

I nat øgede DMI sin prognose for den forventede stigning i vandstanden med 20 centimeter, og det får nu beredskabet på Sjælland til at reagere.

Politi, Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet og Roskilde Kommune har holdt et statusmøde, der, efter DMI's opjustering af vandstanden, nu tilsvarende opgraderer beredskabets indsats. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi.

I Jyllinge Nordmark lægger man nu såkaldte "watertubes" ud flere steder, end det skete i går. Det er fyldende dæmninger, der skal forhindre oversvømmelser.

I Roskilde er man i Inderhavnen i gang med at sikre mod oversvømmelser flere steder, mens Vikingemuseet også er i gang med en beredskabsplan.

Politiet opfordrer samtidig alle andre til ikke at køre til Jyllingeområdet eller havneområdet i Roskilde, da de kan blokere for myndighedernes arbejde.

Beredskabet i Vestsjælland har nu sikret sig mod oversvømmelser på Holbæk Havn, men Midt- og Vestsjællands Politi skriver også, at det forventes, at der kan ske oversvømmelse andre steder i Holbæk.

Foreløbigt er der ingen problemer på havnen i Nykøbing Sjælland, men myndighederne holder øje med situationen der og i Kalundborg og på Reersø.

I nattens løb er væltet 11 træer rundt omkring. Træerne er fjernet fra vejene igen. Der er ingen, der er kommet til skade.

Midt- og Vestsjællands Politi meddeler, at der fortsat mangler frivillige i Jyllinge Nordmark, og at man kan melde sig på telefonnummeret 61552068.

Ingolf var en sjælden nordenstorm, der har blæst kraftige vinde ind over landet natten til søndag.

* Den kraftige blæst sender masser af vand fra Nordsøen ind gennem de indre danske farvande.

* Det ventes at resultere i forhøjet vandstand søndag aften i den sydlige del af Kattegat og flere steder i Bælthavet, hvor vandstanden kommer op mellem 1,3 meter og 1,7 meter over normalen.

DMI melder om stigende vandstand her:

* Nordfyns kyst: 1,4 til 1,8 meter. Det vil resultere i 20 års hændelser flere steder og kan nogle steder blive en 50 års hændelse.

* Det Vestlige Storebælt: 1,4 til 1,7 meter.

* Det Nordlige Lillebælt, Aarhus Bugt, Sejrø Bugt, Østlige Storebælt, Nordsjællands Kyst og Smålandsfarvandet: 1,3 til 1,6 meter.

* Beredskabsstyrelsen har især fokus på de nordlige kyster, nærmere bestemt Isefjord, Roskilde Fjord, Storebælt, Lillebælt og Odense Fjord.

Kilder: Beredskabsstyrelsen, DMI.