Pragteksempel på fællesskab

Heidi Post Dam, Formand Campus Frederikssund og Rektor Knord

I september afholdt Campus Frederikssund sin årlige Campusdag. En dag hvor det bliver tydeligt for vores elever, at de er en del af et stort fællesskab med over 1200 Campuselever. Dagen er årets højdepunkt på Campus, da den er et pragteksempel på, at fællesskaber på tværs er grundlaget for vores Campus ånd.

Et stort trivselsprojekt, med Frederikssund kommune v. SSP som tovholder, er netop udrullet på Campus. Et projekt, der samler de professionelle kræfter i kommunen omkring de Campuselever, som oplever store bump på livets vej. Kræfterne aktiviseres, således at de elever kan fastholdes i uddannelsen. På Campus Frederikssund føler vi os utroligt privilegeret over at høre hjemme i Frederikssund kommune, som gør en stor indsats for at være medspiller i skabelsen af et godt og attraktivt uddannelsestilbud i lokalområdet. Dette beviste kommunen også ved at være en særdeles aktiv medspiller, da nye erhvervsuddannelser kom til Campus i sommeren 2017 og ved at have finansieret det nye træningsanlæg på Campus, som sikrer at Campusområdet ikke bare er et attraktiv uddannelsesområde men også et spændende fritidsområde.

Som formand for Campus Frederikssund, møder jeg meget engagerede politikere og medarbejdere, ikke bare hos Frederikssund Kommune, men også hos Frederikssund Erhverv og de lokale virksomheder, som alle arbejder for at vores kommune kan tilbyde attraktive ungdomsuddannelser. Det samarbejde sikrer, at vores bysbørn er godt stillet, når de skal søge mod ungdomsuddannelserne.

Tak til alle interessenter i Frederikssund, fordi I har viljen og lysten til at være medskabere af det gode uddannelsesmiljø. Jeg håber, at Danmarks vestenvind vil blæse lidt af vores engagement og vilje til gode og attraktive ungdomsuddannelser ind mod Christiansborg, som er ved at spare ungdomsuddannelserne helt i knæ.