Agersø Lystbådehavns fremtid skal afgøres

Skal Slagelse Kommune for fremtiden varetage hele Agersø Lystbådehavn eller skal Fonden for Agersø Lystbådehavn - eller skal de to parter fortsat dele ansvaret?

Det er det store spørgsmål på mandagens møde i økonomiudvalget i Slagelse Kommune.

Indtil nu har Fonden for Agersø Lystbådehavn drevet cirka to tredjedele af lystbådehavnens areal til en lejeudgift på 0 kroner om året. Den sidste tredjedel af lystbådehavnen samt fiskerihavnen og færgehavnen bliver drevet af Slagelse Kommune.

I 2019 udløber dog lejekontrakten mellem Fonden for Agersø Lystbådehavn og Slagelse Kommune, og denne kontrakt skal derfor fornyes - eller opsiges. Afhængigt af, hvad økonomiudvalget vælger at prioritere.

I dagsordenen til mødet står, at Slagelse Kommune har økonomi og personale til at varetage hele opgaven, men at det vurderes at være en fordel af lokale kræfter driver værket. Derfor anbefales det, at fonden overtager driften af hele lystbådehavnen. Det skulle fonden have tilkendegivet, at man er villig til at påtage sig.

Den nye lejekontrakt er dog ikke det eneste punkt på dagsordenen om lystbådehavnen på den lille ø. Økonomiudvalget skal også tage stilling til en uoverensstemmelse med Fonden for Agersø Lystbådehavn omkring en pølsevogn, der har været stillet op de sidste to år på det lejede område.

Sagen er den, at Slagelse Kommune vil have 7000 kroner i årlig leje for, at pølsevognen kan holde, hvor den gør. På den anden side vil Fonden for Agersø Lystbådehavn ikke betale kommunen for at fremleje arealet - ifølge dagsordenen lyder det fra fonden, at der vil være tale om dobbelt husleje for arealet.

Det afviser kommunen dog blankt og kræver, at en kommerciel pølsevogn skal betale fremleje til kommunen.

Sidst men ikke mindst, skal Økonomiudvalget beslutte, om Slagelse Kommune vil betale en ekstraregning på et kloakeringsarbejde, som Fonden for Agersø Lystbådehavn har udført på de lejede bygninger. Helt præcist har fonden ansøgt om 42.600 kroner til at bortkøre forurenet jord fra arbejdet.

I dagsordenen kan man læse, at administrationen vurderer, at fonden har tilført blivende værdi til bygningerne, men man kan også læse, at fonden har gennemført kloakeringsarbejdet uden at involvere kommunen i hverken planer eller udførelse. Og det er man ikke tilfredse med, hvorfor administrationen anbefaler, at den økonomiske støtte afvises.

Hvad det bliver endeligt vedtaget i de tre sager, vil mandagens økonomiudvalgsmøde vise.