Staten skyder knap 1,4 milliarder i PostNord-redning

Den danske og svenske regering er efter lange forhandlinger nået frem til en aftale, der tager hånd om PostNords økonomiske problemer.

Aftalen indebærer, at der skydes 2,2 milliarder svenske kroner, svarende til 1,7 milliarder danske kroner, ind i selskabet, hvoraf den danske stat bidrager med langt den største del.

Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Pengene skal bruges til at omlægge driften i PostNords danske afdeling, så man fremover håndterer post og pakker i samme ombæring, uden at pille ved befordringspligten.

Dermed følger den i store træk den redningsplan, som PostNord selv fremlagde tidligere i år.

Det er netop den danske forretning, der på grund af faldende brevmængder har lidt store underskud de senere år.

Danmark har derfor lovet at stille med et beløb svarende til 1,8 milliarder svenske kroner eller næsten 1,4 milliarder danske kroner.

Langt størstedelen af pengene skal bruges på at afskedige tjenestemandsansatte medarbejdere i PostNord Danmark i forbindelse med effektiviseringer.

- Jeg er glad for, at vi nu sammen med vores svenske kolleger har fundet en god løsning, der sikrer omstillingen af Post Danmark, så selskabet er rustet til fremtiden, siger finansminister Kristian Jensen i pressemeddelelsen.

Det er aftalt, at den svenske stat må til lommerne, hvis det viser sig, at den svenske postforretning på sigt udvikler sig på linje med den danske.

De samlede omkostninger til omlægningen af den danske forretning opgøres til fem milliarder svenske kroner.