Fokus på institutioner i Nord

Heiner

2017 var kun lige begyndt, da daginstitutionen Birkely i Vallensbæk blev udsat for en stor vandskade. En vandskade, der var så omfattende, at det hurtigt stod klart, at institutionen ikke længere kunne bruges.

Det har ført til en række midlertidige løsninger, der har bevirket, at børene fra Birkely er rykket over i Byggeren, mens Juniorklubbens børn, der tidligere holdt til i Byggeren, har delt lokaler med SFO-børnene i Klub Nordmark.

En løsning, politikerne i sagens natur var nødt til at forholde sig til i forbindelse med næste års budget.

Og løsningen er blevet, at der er afsat 17,6 mio. kr. til etablering af en ny institution i Nord. En ny institution hvor kapaciteten bliver sat op, så der fremover er plads til 19 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn. Desuden etableres der en stue til børn med særlige behov.

Desuden skal der i løbet af 2019 opføres nye klubfaciliteter i Nord. Et projekt, der dog stadig skal arbejdes videre med.

Og de lokale politikere er godt tilfreds med, at der nu er fundet en løsning på problemet. For eksempel siger Søren Wiborg fra Socialdemokratiet:

- Det er jo logisk, at vi har været nødt til at forholde os til situationen, og det er endt med, at fornuften har rådet. Jeg er godt tilfreds med, at vi er blevet enige om at lave en helhedsplan for området.

Også Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti er tilfreds:

- Det er godt, at der etableres en ny institution, og at der også bliver plads til børn med særlige behov.

Henrik Rasmussen (K) peger på, at kommunens økonomi har gjort projektet muligt:

- Det er netop derfor, vi skal være økonomisk robuste.

Læs flere budgethistorier her

Budgetforlig i Vallensbæk: Alle er med omkring bordet

Ny badeanstalt på vej

Flere voksne i institutionerne

Dækningsafgiften sættes ned

Fokus på det grønne, parkering og støjen

To blokke mere til ældre

Busserne skal køre selv

Fokus på institutioner i Nord