Kalundborg-budget »uden ubehageligheder«

Endnu er der ikke sat politiske streger på det økonomiske landkort for Kalundborg Kommune for de nærmeste år, og endnu er der lang vej til en endelig budgetaftale.

Men der er, med borgmester Martin Damms (V) ord, »intet katalog af ubehageligheder« for enden af de budget-forhandlinger, som nu forestår, på baggrund af det administrative budgetforslag, som de folkevalgte skal arbejde ud fra. Førstebehandlingen påbegyndes onsdag i økonomiudvalget.

20. september er det kommunalbestyrelsen, der behandler budget, og onsdag 11. oktober er afgørelsens time ved kommunalbestyrelsens andenbehandling.

Rammen for forslag til budget 2018 hviler på en balance på knap 3,2 milliarder kroner. Heraf forventes 113 millioner kroner afsat til anlægsprojekter. Med et forventet likviditetsforbrug marginalt under balancen betyder det, hvis tallene holder og det gør de sjældent - at kommunen skal trække knap 30 millioner kroner fra kassen for at få økonomien til at hænge sammen.

Underskud i de kommende år på 14 millioner kroner i 2019, underskud på 22 millioner kroner i 2020 og på 26 millioner kroner i 2021 kan lyde bekymrende, hvis det ikke var fordi Kalundborg Kommune har penge på kistebunden. 260 millioner kroner til næste år, 246 millioner kroner i 2019, 224 millioner kroner i 2020 og 197 millioner kroner i 2021. Der er således, i hvert fald på det taknemmelige papir, en hel del at trække på i de nærmeste år.

Læs mere i dagens avis.