Erhvervsfolk på dating blandt biler

Det nye tiltag med Business Basar - en form for dating for erhvervsfolk fra Høje-Taastrup - fik en fin premiere 26. september.

27 virksomheder og erhvervsaktører fra lokalområdet havde stande stillet op blandt de udstillede biler i bilforretningen Terminalen Taastrup på Øtoftegårdsvej.

Her tog de imod andre erhvervsdrivende, som havde booket dating-aftaler eller blot kiggede forbi med henblik på at skabe lokal kontakt.

- Terminalens flotte showroom fungerede godt som ramme om denne event. Deltagerne er kommet med positiv feedback. Business Basar er et nyt tiltag, og vi er glade for, at så mange bakkede det op ved at leje standplads. Vi fik nogle brugbare erfaringer med formen. Sammen med de tilbagemeldinger, vi har fået, vil vi arbejde videre med konceptet, siger Ulrik Larsen, der er sekretær i Erhvervsrådet i Høje-Taastrup, som sammen med Hedehusene Erhvervsforening stod for arrangementet.

Han anslår, at mellem 100 og 150 var indenfor i løbet af de fire timer, som Business Basar varede.

Borgmester Michael Ziegler holdt åbningstalen. Senere var skuespiller Marc Harpsøe på scenen med et fængende indslag om kropssprog - det bliver fulgt op med et kursus i Erhvervsrådets regi. Magnus Rossen stod for den musikalske underholdning i den sidste time, hvor der var tapas og networking ved bordene.