Arbejder på metro til Hvidovre

Der bliver nu sat gang i en analyse, der skal afdække mulighederne for en metrolinje mellem Hvidovre Hospital og Ny Ellebjerg Station.

Er det økonomisk og teknisk muligt at anlægge en nye metrolinje mellem Ny Ellebjerg Station og Hvidovre Hospital? Det skal en ny analyse finde ud af.

Hvidovre Kommune betaler 200.000 kroner til analysen, som skal være færdig til april næste år.

Analysen skal afdække mulighederne for en såkaldt højklasset kollektiv trafikløsning mellem Ny Ellebjerg Station og Hvidovre Hospital. Analysen skal se på både mulige linjeføringer, stationsplaceringer, passagertal, økonomi, trafikale konsekvenser og byudvikling. Og skal desuden afdække, om det mest fornuftige er en metrolinje, letbane eller hurtigbusser.

Hvidovre Kommune har sagt ja til at undersøge alle muligheder, men har dog understreget, at Hvidovre har svært ved at se en anden forbindelse end metro til Hvidovre Hospital.

Hele udgangspunktet er, at den kommende metrostation ved Ny Ellebjerg bliver underjordisk. Det gør det langt enklere at fortsætte en metrolinje.

Samtidig er det en kendsgerning, at der ved Hvidovre Hospital er reserveret et areal til en eventuel metrostation. Det er sket i forbindelse med den store udbygning af Hvidovre Hospital, der blandt andet skal huse en ny akutmodtagelse.

Hvidovre Hospital er i forvejen en kæmpe stor arbejdsplads, og hospitalet er også et sted, hvor der hver dag kommer rigtig mange besøgende. Udbygningen gør ikke trafikken mindre. Derfor er en metrolinje oplagt. Samtidig vil metrolinjen også kunne betjene borgerne i blandt andet den nordøstlige del af Hvidovre.

Foreløbig gælder det dog en analyse, som skal klarlægge, om det overhovedet er en realistisk mulighed.

Metroselskabet skal lede analyseprojektet, og der er desuden nedsat en styregruppe med repræsentanter for Hvidovre Kommune, Region Hovedstaden, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune.