Barsk debatklima går udenom Ballerup

Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

En rundspørge foretaget af Altinget.dk blandt over 1000 lokalpolitikere i Danmark viser, at fire ud af ti oplever chikane, trusler, hærværk eller deciderede korporligheder fra borgere. I alt svarer 39 procent bekræftende på, at de har modtaget trusler eller er blevet chikaneret pr. mail, telefon eller opsøgt i eget hjem. For hver tiende, der har oplevet chikane, har der endda været tale om regulære dødstrusler.

Det er voldsomme tal som overrasker blandt andet i Kommunernes Landsforening, hvor man tager undersøgelsen til efterretning. Men i Ballerup har man heldigvis ikke den slags problemer, tværtimod har stort set ingen af Ballerups kommunalpolitikere oplevet nævneværdige problemer med chikane eller andre ubehageligheder.

Ballerup Bladet har spurgt alle 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen og 20 har svaret. Kun få har haft nogen oplevelser overhovedet og det har været i småtingsafdelingen.

En har oplevet en enkelt episode ved sidste valgkamp og et par stykker har oplevet lidt grov tone på facebook eller bøvede kommentarer til offentlige møder. Men der har stort set ikke været episoder, der har været i nærheden af at tangere chikane.

Ubehagelige breve

En af de eneste, som har oplevet noget, der minder om chikane er socialdemokraten Per Mortensen, der igennem en længere periode fik tilsendt breve og udklip med grove kommentarer, tegninger af socialdemokrater i kister, kors og den slags.

»Jeg fik en del anonyme breve i perioden fra 2010 til 2014. Sådan cirka hvert kvartal dukkede der et brev med udklip op, hvor der var skrevet en masse ting. Det udsprang af en debat i Ekstra Bladet. Det var i 2010 hvor der var rigtig meget sne og frost og hvor jeg skrev, at man kunne åbne kaserner og skoler for hjemløse, så de ikke skulle dø ude i kulden. Siden kom brevene,« siger Per Mortensen, der først ikke rigtig tog sig af det, men efterhånden satte det sig.

»Jeg debatterer jo, og når man stikker næsen frem, så kan man også forvente at få reaktioner. Det er også ok, så jeg ruger ikke over tingene. Men da det havde stået på et par år, sneg der sig en paranoia ind på mig. Når jeg mødte folk på gaden og de kom med en måske ganske harmløs kommentar, så begyndte tvivlen at nage, om det var dem, der havde sendt brevene. Jeg anmeldte det til politiet, men der skete jo ikke noget. Man kunne ikke finde frem til vedkommende,« siger Per Mortensen, der ikke har hørt noget til den ukendte brevskriver i et par år.

»Det er fint, at folk er uenige og vil give deres mening til kende, men den slags er psykisk terror,« siger Per Mortensen.

Vi har en god dialog

Bortset fra den ubehagelige episode har ingen af de nuværende kommunalpolitikere oplevet større ting og det glæder borgmester Jesper Würtzen, som heller ikke har oplevet nævneværdige episoder.

»Det er vel ikke fordi, vi er så specielt søde i kommunalbestyrelsen. Jeg tror, det handler om at vi er meget ude blandt folk og at vi har en god dialog. Det glæder mig i hvert fald, at vi ikke oplever den slags her. Jeg kan godt forstå, at folk kan være frustrerede over en sag og måske har lyst til at komme ud med det. Og så kan politikerne blive skydeskiver for frustrationerne. Men man skal huske, at bag beslutningerne er der mennesker. Men jeg tror, at den politiske kultur vi har i Ballerup og at vi politikere er synlige og i dialog med borgerne, det har en betydning,« siger borgmesteren.

Rigtig mange af de lokale politikere fortæller tværtimod om positive tilkendegivelser, både digitalt og på gader og stræder, så det ser ud til, at Ballerup er en positiv undtagelse fra det til tider betændte debatklima, der tilsyneladende hersker i mange kommuner, både på eksempelvis facebook, men også i den virkelige verden.