Næstved vil bare have bredbånd

De er helt vilde for at få bredbånd i Næstved. Der er kun én kommune overgår Næstved i antal ansøgere til Bredbåndspuljen i 2017.

710 husstande i Næstved Kommune har søgt om at få en andel i Bredbåndspuljen og dermed mulighed for etablering af en bedre bredbåndsforbindelse.

På landsplan er Næstved Kommune kun overgået af Hedensted Kommune i Østjylland. Det er et udtryk for, at behovet og engagementet er meget stort, lyder det fra udvalgsformand i Kulturudvalget i Næstved Kommune Linda Frederiksen (S).

Bredbåndspuljen, som er en pulje under Energistyrelsen, er i år på 40 mio. kroner, og den giver borgere, der bor i områder med dårlig bredbåndsdækning, mulighed for at søge om tilskud til etablering af bedre bredbånd.

Med 710 ansøgere fordelt på otte projekter, er Næstved Kommune kun overgået af Hedensted Kommune i antal ansøgninger ansøgere på landsplan.

- Det, synes jeg, er meget positivt. Det er et udtryk for, at folk kan se, at det kan betale sig at lave de her projekter og søge. Den ene del er, at vi så det sidste år, da mange i Næstved Kommune fik del i Bredbåndspuljen. Den anden del er, at der virkelig er et behov. Jeg hører ofte - både fra private og fra virksomheder - at vi har huller i systemet. Hvis vi skal klare os i fremtiden, hvor folk gerne vil bosætte sig og etablere små virksomheder, så er det vigtigt med en god bredbåndsforbindelse. For i dag foregår det meste på nettet, siger Linda Frederiksen.

Sidste år fik 580 husstande og virksomheder i Næstved Kommune 11,5 mio. kr. i støtte fra Bredbåndspuljen.

Ved indmeldingsperiodens udløb havde 46 borgergrupper på landsplan indsendt et projekt til Energistyrelsen. I de kommende uger vil ca. 9.000 borgere således vente spændt på, om en teleoperatør finder det enkelte projekt interessant nok til at byde ind med et anlægsprojekt. Og endelig skal Energistyrelsen udvælge de ansøgninger, der kan imødekommes med midler i Bredbåndspuljen 2017, hvor der er afsat 40 mio. kr. - en halvering fra sidste år.