Molslinjen: Det bliver svært at konkurrere med Storebæltsbroen

Ny aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti skærer en fjerdedel af prisen over Storebælt for bilister.

Bilister skal fremover betale en fjerdedel mindre for at køre over Storebæltsbroen, og det giver broen markante konkurrencefordele over for færgerne.

Sådan lyder det fra Molslinjen, der driver Kattegat-ruterne Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden.

- Vi sejler på helt kommercielle vilkår, og det er svært at konkurrere med statskassen, når broen får så markante konkurrencefordele. Det vil vi blive nødt til at tilpasse vores forretning efter, siger administrerende direktør for Molslinjen Carsten Jensen i en pressemeddelelse.

Aftalen, der kom i stand torsdag aften mellem regeringen og Dansk Folkeparti, betyder, at fra 2018 vil prisen på at krydse Storebælt falde.

Imens skal der bygges et tredje spor på motorvejen mellem Nørre Aaby og Odense V.

Molslinjen føler sig overset i aftalen, der, når den er fuldt indfaset, vil betyde en takstnedsættelse over Storebælt på 25 procent.

- Nu forventer vi, at politikerne går i dialog med os og forklarer, hvorvidt vores forretning overhovedet har været en del af tankerne bag dette forslag. Alternativet til kommerciel færgedrift over Kattegat vil ikke være ønskeligt, siger Carsten Jensen.

Hvilke konkrete konsekvenser aftalen får for Molslinjen, ønsker selskabet ikke at udtale sig om, når der ikke foreligger en endelig aftale.

Men konkurrencen omkring transport fra Sjælland til Jylland vil generelt blive tilspidset, siger Carsten Jensen.

- Der vil være en regional skævvridning, så jo længere man kommer væk fra broen, desto sværere vil tilgangen være. Konkurrencesituationen vil blive kraftigt skærpet i den sammenhæng, siger han.

Molslinjen sejler årligt med mere end 1,3 millioner personbiler og næsten 2,8 millioner passagerer.

Netmediet Fyens.dk citerer Dansk Folkepartis finansordfører, Rene Christensen, for, at det kun vil være den almindelige persontrafik, der kommer til at køre billigere over Storebæltsbroen.

Når danskerne fremover kan købe billigere biler, så skal udenlandske bilister være med til at betale for gildet.

Det er en konsekvens af den aftale om registreringsafgiften, som regeringen og Dansk Folkeparti torsdag aften er blevet enige om.

Læs om den kommende vejafgift her:

* Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at undersøge mulighederne for at indføre periodebaserede vejafgifter er i Danmark for person- og varebiler.

* Både danske og udenlandske bilister skal betale afgift, men de danske bilister vil blive kompenseret gennem et fald i andre afgifter.

* I Europa er der 20 lande, hvor bilister skal betale vejafgift for at køre på bestemte strækninger.

* Nogle steder trækker bilisterne en billet i en luge ved indkørslen til betalingsstrækningen på bestemte motorveje. Den betales, når de kører fra vejen igen. Sådan er det for eksempel i Italien.

* Andre steder i Europa skal man betale en anden form for afgift, der baserer sig på de såkaldte vignetter, som skal købes og være fastgjort i ruden.

* En vignet baserer sig på tid frem for afstand, som typiske vejafgifter ellers gør, og den kan gælde i nogle dage, uger eller et helt år.

* Sådan en model er også undervejs i Tyskland, hvor regeringen og Dansk Folkeparti har hentet inspiration.

* De tyske bilejere vil per automatik få tilsendt en vignet, mens de samtidig skal betale mindre i vægtafgift.

* Nogle EU-medlemslande blandt andet Østrig mener dog, at den tyske vejafgift er diskriminerende og har talt om at anlægge sag mod Tyskland ved EU-Domstolen. Det er dog endnu ikke sket.

* Ifølge den danske aftale vil udenlandske bilister vil formentlig kunne betale afgiften på en hjemmeside, via en app på deres telefon eller på betalingssteder som tankstationer eller kiosker.

* En sådan ordning kan tidligst indføres fra 2020.

* Den tekniske løsning vil formentlig ligge tæt på den vejafgift, som danske og udenlandske lastbiler i dag betaler for at køre i blandt andet Danmark.

* Betaling af afgiften registreres i en database sammen med bilernes registreringsnumre.

Kilder: dpa og det tyske transportministerium, Skatteministeriet, FDM, EUObserver, EU-Domstolen.

Når danskerne fremover kan købe billigere biler, så skal udenlandske bilister være med til at betale for gildet.

Det er en konsekvens af den aftale om registreringsafgiften, som regeringen og Dansk Folkeparti torsdag aften er blevet enige om.

Læs om den kommende vejafgift her:

* Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at undersøge mulighederne for at indføre periodebaserede vejafgift er i Danmark for person- og varebiler.

* Både danske og udenlandske bilister skal betale afgift, men de danske bilister vil blive kompenseret gennem et fald i andre afgifter.

* I Europa er der 20 lande, hvor bilister skal betale vejafgift for at køre på bestemte strækninger.

* Nogle steder trækker bilisterne en billet i en luge ved indkørslen til betalingsstrækningen på bestemte motorveje. Den betales, når de kører fra vejen igen. Sådan er det for eksempel i Italien.

* Andre steder i Europa skal man betale en anden form for afgift, der baserer sig på de såkaldte vignetter, som skal købes og være fastgjort i ruden.

* En vignet baserer sig på tid frem for afstand, som typiske vejafgifter ellers gør, og den kan gælde i nogle dage, uger eller et helt år.

* Sådan en model er også undervejs i Tyskland, hvor regeringen og Dansk Folkeparti har hentet inspiration.

* De tyske bilejere vil per automatik få tilsendt en vignet, mens de samtidig skal betale mindre i vægtafgift.

* EU-Kommissionen vil dog have afprøvet den tyske model ved EU-Domstolen, fordi den er blevet beskyldt for at diskriminere udenlandske chauffører.

* Ifølge den danske aftale vil udenlandske bilister vil formentlig kunne betale afgiften på en hjemmeside, via en app på deres telefon eller på betalingssteder som tankstationer eller kiosker.

* En sådan ordning kan tidligst indføres fra 2020.

* Den tekniske løsning vil formentlig ligge tæt på den vejafgift, som danske og udenlandske lastbiler i dag betaler for at køre i blandt andet Danmark.

* Betaling af afgiften registreres i en database sammen med bilernes registreringsnumre.

Kilder: dpa og det tyske transportministerium, Skatteministeriet, FDM.