Uddannelsesløft til ansatte på demens-afdelinger

Sorø Kommune løb ind i en shitstorm i august 2017, da skjulte videooptagelser fra Blomstergården i Dianalund blev offentliggjort og debatteret livligt. Optagelserne - taget af familien til en dement kvinde - gav indtryk af, at personalet ikke håndterede beboeren professionelt nok.

Det er den sag, der har givet to politikere - Linda Nielsen fra SF og Preben Lund fra Socialdemokratiet - anledning til at få temaet dement diskuteret på et møde i social- og sundhedsudvalget.

Uddannelse er vejen

For hvordan vil Sorø Kommune fremover sikre, at personalet løbende får tilbudt den rigtige efteruddannelse, så de bedst muligt kan håndtere den demente borger - og relationerne til den dementes pårørende?

- Vi kan jo ikke garantere 100 procent, at sådan noget ikke sker igen. Men vi kan forsøge at undgå det ved at have fokus på kompetenceløft, bedre kommunikation og forventningsafstemning mellem kommunen og pårørende, siger Lars Schmidt (DF), der er formand for social- og sundhedsudvalget.

Faguddannet personale

På seneste møde blev udvalget orienteret om, at alle fastansatte medarbejdere på demensområdet i Sorø Kommune som udgangspunkt er faguddannet personale.

Typisk social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. De har alle modtaget undervisning omkring demens på deres grunduddannelser, og mange medarbejdere har deltaget i forskellige efteruddannelsesforløb, der handler om demens.

Det skriver DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.