Retfærdig deling af udgifterne

Lisbet Møller, Spidskandidat for Enhedslisten i Halsnæs.

Enhedslisten har taget initiativ til at få genindført dækningsafgiften i Halsnæs. Alternativet, SF og Socialdemokraterne bakker det op, og vi har fået grønt lys fra staten. Det næste bliver at forhandle os frem til satsen. Enhedslisten ser gerne, at den forhøjes til de maximale, 10 promiller, men da det er en forhandling, må vi se, hvad vi kan blive enige om.

Dækningsafgiften er en slags kommunal ejendomsskat, der pålægges virksomheder som betaling for brug af veje og gader, belysning på offentlige steder, parkeringspladser, beredskab osv.

Der er således ikke tale om, at "almindelige" borgere skal stige i skat - kun at erhvervsvirksomhederne skal bære deres del af byrden til de offentlige udgifter. Og det mener vi er retfærdigt. Erhvervslivet har fremgang, de rige bliver rigere og rigere. De fattige desværre mere og mere fattige.

For den lille erhvervsdrivende er beløbet minimalt. Men for den store virksomhed, der måske har hovedsæde, og dermed betaler skat, i en helt anden kommune end Halsnæs, drejer det sig om en ikke helt ubetydelig sum penge. En af Venstres første handlinger på borgmesterkontoret var, i samarbejde med Dansk Folkeparti, at afskaffe den. Og lige siden har Enhedslisten forsøgt at få den genindført. Nu er der pludselig flertal i den anden side af salen, og det ser ud til at lykkes.

Desværre er det ikke sådan, at kommunen bare kan bruge pengene til velfærd eller den daglige drift. Staten har sat loft over hvor meget der må bruges, og loftet udnyttes fuldt ud.

Men vi står over for at skulle bygge en ny skole eller renovere en gammel for over 100 millioner. Det er penge vi skal ud og låne. Og jo flere penge vi får i kassen, jo færre penge skal vi låne. Borgmesterens argument om, at vi ikke behøver pengene er tomt vrøvl og leflen for erhvervslivet. Ingen har som han været optaget af at nedbringe kommunens lån, og nu er muligheden til stede.

Lige nu forhandles der budgetter på livet løs. Lad os se hvad det ender med. Lad os få en retfærdig fordeling af kommunens udgifter.