Skoleelever hjælper ministeren

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) får hjælp af elever fra Skovvejens Skole i Nr. Jernløse, når han skal tage det første spadestik til udvidelsen af Kalundborgmotorvejen - den cirka seks kilometer lange strækning mellem Kvanløse og Dramstrup.

Det sker torsdag den 28. september ved Holbækvej 148, 4420 Regstrup. Det er lidt syd for den store rundkørsel på Skovvejen ved Nr. Jernløse, og pladsen åbner klokken 9.30.

Vejdirektoratets vejdirektør, Jens Holmboe, vil byde velkommen, og herefter vil Ole Birk Olesen og Holbæk Kommunes borgmester, Søren Kjærsgaard (V), sige et par ord.

Klokken 10 kommer spaderne i jorden med hjælp fra skoleeleverne.

Den nye strækning vil blive anlagt i forlængelse af den eksisterende Kalundborgmotorvej, og på dele af strækningen er det den nuværende motortrafikvej (Skovvejen, Rute 23), der udbygges til motorvej. På andre dele er der tale om en nyanlagt motorvej. Anden etape skal være klar sidst i 2019, hvor Kalundborgmotorvejen så vil være cirka 12,5 kilometer lang. Den samlede anlægssum er cirka 430 millioner kroner.