Farlige kryds skal sikres for cyklisterne

KØGE: Enhver cyklist kender nok den lidt ængstelige følelse, når man holder på sin cykel i et kryds lige ved siden af en stor lastbil, der venter på at dreje til højre.

Har chaufføren set mig? Vil lastbilen holde tilbage, når jeg kører frem for grønt?

Nu får cyklisterne lidt bedre mulighed for at føle sig trygge. I den kommende tid vil udvalgte trafikkryds i seks kommuner på Sjælland blive udstyret med ekstra tiltag, der skal beskytte cyklisterne mod at blive involveret i højresvingsulykker.

Det drejer sig blandt andet om tilbagetrukne stopstreger, blå cykelfelter og tidligere grønt lys (førgrønt) for cyklister.

- Vi kan se, at højresvingsulykkerne typisk sker i byerne, hvor trafikken er tæt, og der er meget at holde øje med for både lastbilchauffører og cyklister. Derfor er det i den type kryds, vi skal sætte ind med nye sikkerhedstiltag, der kan give begge parter større mulighed for at se hinanden, så ulykkerne i højere grad kan undgås, siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets afdeling for Trafiksikkerhed og cykling.

Det skal blandt andet ske gennem tildeling af puljemidler fra Pulje til forebyggelse af højresvingsulykker.

Med puljen har kommunerne kunnet søge om tilskud til projekter, der kan mindske risikoen for højresvingsulykker. Det har 14 kommuner fordelt over det meste af landet benyttet sig af hen over sommeren 2017.

- Vi har modtaget flere gode ansøgninger, end der var midler til i puljen, men vi har lagt vægt på, at midlerne bliver brugt til tiltag, som vi ved har en god effekt mod højresvingsulykker, siger Marianne Foldberg Steffensen.

Otte kryds sikres

Køge Kommune har fået 213.000 kr. til at etablere blå cykelfelter i otte kryds på Ringvejen-Københavnsvej.

De otte kryds er Gammel Lyngvej, Lyngvej, Tangmosevej, Stensbjergvej, Tøxensvej, Ølbyvej, Ringstedvej og Sdr. Viaduktvej.

Der bliver kun etableret et eller to felter i hvert kryds, da undersøgelser viser, at felterne har størst effekt, hvis de kun etableres der, hvor der er størst konflikt.

Felterne bliver udført i et skridsikkert materiale, der ikke bliver glat, når det er vådt.

Puljen skal udmøntes inden udgangen af 2017, og tiltagene vil derfor allerede kunne ses på vejene i løbet af efteråret.