Lastbiler får ingen rabat på Storebælt med ny trafikaftale

Det bliver kun personbiler, der slipper billigere for at køre over Storebælt. Fynsk Erhverv ærgrer sig.

Mens bilisterne slipper 25 procent billigere for at køre over Storebæltsbroen, bliver der ingen rabat til de mange lastbiler, der fragter varer mellem landsdelene.

Det er konsekvensen af den trafikaftale, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik torsdag aften.

Det bekræfter DF's finansordfører, Rene Christensen, til Fyens.dk.

- Vi har af økonomiske hensyn kun valgt at lade den almindelige persontrafik slippe billigere, men det kommer jo også erhvervslivet til gode, fordi arbejdskraften får lettere ved at komme frem og tilbage i en tid med højkonjunktur, hvor det er vigtigt at kunne rekruttere arbejdskraft, siger han til Fyens.dk.

Han fremhæver desuden, at tømrermesteren og VVS-eren også vil få glæde af brorabatten.

Store virksomheder som Danske Fragtmænd, Arla og Rynkeby Foods vil imidlertid fortsat skulle aflevere millioner af kroner i betalingsanlægget.

Fyens Stiftstidende har tidligere fortalt, at de årlige udgifter på broen er 77 millioner kroner for Danske Fragtmænd.

Arla betaler 40 millioner kroner, Rynkeby seks millioner og fynske Alex Andersen Ølund 18 millioner for at fragte potteplanter over broen.

I Fynsk Erhverv er direktør Jytte Reinholdt skuffet over den manglende brorabat til lastbiler.

- Det er drønærgerligt, at erhvervslivet pålægges en afgift for at transportere varer mellem øst og vest. Det er konkurrenceforvridende et sted i landet at have en sådan afgift, og udgiften rammer også forbrugerne i form af dyrere varer, siger Jytte Reinholdt til Fyens.dk.

- Det undrer mig, at partierne ikke vil høste den samfundsøkonomiske gevinst, det er at sænke brotaksten for erhvervslivet, siger hun.

Hun understreger, at Fynsk Erhvervsliv via lobbyarbejdet i den nationale brokomité vil fortsætte kampen for lavere brotakst.

Jytte Reinholdt glæder sig dog over de andre elementer i trafikaftalen: Brorabatten til almindelige bilister og etableringen af det tredje spor på Fynske Motorvej.

- Aftalen er en halv sejr, siger hun.

Når danskerne fremover kan købe billigere biler, så skal udenlandske bilister være med til at betale for gildet.

Det er en konsekvens af den aftale om registreringsafgiften, som regeringen og Dansk Folkeparti torsdag aften er blevet enige om.

Læs om den kommende vejafgift her:

* Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at undersøge mulighederne for at indføre periodebaserede vejafgifter er i Danmark for person- og varebiler.

* Både danske og udenlandske bilister skal betale afgift, men de danske bilister vil blive kompenseret gennem et fald i andre afgifter.

* I Europa er der 20 lande, hvor bilister skal betale vejafgift for at køre på bestemte strækninger.

* Nogle steder trækker bilisterne en billet i en luge ved indkørslen til betalingsstrækningen på bestemte motorveje. Den betales, når de kører fra vejen igen. Sådan er det for eksempel i Italien.

* Andre steder i Europa skal man betale en anden form for afgift, der baserer sig på de såkaldte vignetter, som skal købes og være fastgjort i ruden.

* En vignet baserer sig på tid frem for afstand, som typiske vejafgifter ellers gør, og den kan gælde i nogle dage, uger eller et helt år.

* Sådan en model er også undervejs i Tyskland, hvor regeringen og Dansk Folkeparti har hentet inspiration.

* De tyske bilejere vil per automatik få tilsendt en vignet, mens de samtidig skal betale mindre i vægtafgift.

* Nogle EU-medlemslande blandt andet Østrig mener dog, at den tyske vejafgift er diskriminerende og har talt om at anlægge sag mod Tyskland ved EU-Domstolen. Det er dog endnu ikke sket.

* Ifølge den danske aftale vil udenlandske bilister vil formentlig kunne betale afgiften på en hjemmeside, via en app på deres telefon eller på betalingssteder som tankstationer eller kiosker.

* En sådan ordning kan tidligst indføres fra 2020.

* Den tekniske løsning vil formentlig ligge tæt på den vejafgift, som danske og udenlandske lastbiler i dag betaler for at køre i blandt andet Danmark.

* Betaling af afgiften registreres i en database sammen med bilernes registreringsnumre.

Kilder: dpa og det tyske transportministerium, Skatteministeriet, FDM, EUObserver, EU-Domstolen.

Når danskerne fremover kan købe billigere biler, så skal udenlandske bilister være med til at betale for gildet.

Det er en konsekvens af den aftale om registreringsafgiften, som regeringen og Dansk Folkeparti torsdag aften er blevet enige om.

Læs om den kommende vejafgift her:

* Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at undersøge mulighederne for at indføre periodebaserede vejafgift er i Danmark for person- og varebiler.

* Både danske og udenlandske bilister skal betale afgift, men de danske bilister vil blive kompenseret gennem et fald i andre afgifter.

* I Europa er der 20 lande, hvor bilister skal betale vejafgift for at køre på bestemte strækninger.

* Nogle steder trækker bilisterne en billet i en luge ved indkørslen til betalingsstrækningen på bestemte motorveje. Den betales, når de kører fra vejen igen. Sådan er det for eksempel i Italien.

* Andre steder i Europa skal man betale en anden form for afgift, der baserer sig på de såkaldte vignetter, som skal købes og være fastgjort i ruden.

* En vignet baserer sig på tid frem for afstand, som typiske vejafgifter ellers gør, og den kan gælde i nogle dage, uger eller et helt år.

* Sådan en model er også undervejs i Tyskland, hvor regeringen og Dansk Folkeparti har hentet inspiration.

* De tyske bilejere vil per automatik få tilsendt en vignet, mens de samtidig skal betale mindre i vægtafgift.

* EU-Kommissionen vil dog have afprøvet den tyske model ved EU-Domstolen, fordi den er blevet beskyldt for at diskriminere udenlandske chauffører.

* Ifølge den danske aftale vil udenlandske bilister vil formentlig kunne betale afgiften på en hjemmeside, via en app på deres telefon eller på betalingssteder som tankstationer eller kiosker.

* En sådan ordning kan tidligst indføres fra 2020.

* Den tekniske løsning vil formentlig ligge tæt på den vejafgift, som danske og udenlandske lastbiler i dag betaler for at køre i blandt andet Danmark.

* Betaling af afgiften registreres i en database sammen med bilernes registreringsnumre.

Kilder: dpa og det tyske transportministerium, Skatteministeriet, FDM.