Minister: Ja, vi skal have flere politifolk

»Vi skal styrke vores politi og øge antallet af medarbejderressourcer i politiet. Vi er ikke i mål endnu, men jeg kan garantere, at jeg vil tage jeres ønske om en styrkelse af politiet med mig ind i efterårets forhandlinger om en finanslov for 2018.«

Sådan lyder afslutningen på det svar, som justitsminister Søren Pape Poulsen har sendt til borgmestrene på Vestegnen.

Borgmestrene på Vestegnen har - som Søndagsavisen Vestegnen tidligere har beskrevet - i en samlet, usædvanlig henvendelse til justitsministeren udtrykt bekymring over politi-situationen på Vestegnen. En situation, som borgmestrene har kaldt for »kritisk« og »alvorlig«.

Det hele handler om, at Vestegnens Politi afgiver et større antal politifolk til opgaver uden for Vestegnen. Det gælder blandt andet bandekonflikten i København, det gælder bevogtningsopgaver i hovedstaden, det gælder grænsekontrol.

Borgmestrene frygter, at det går ud over trygheden på Vestegnen, og forebyggelsesopgaver - fx at forhindre tilgang til bandemiljøet.

Nu har justitsministeren svaret borgmestrene på Vestegnen på deres henvendelse, og der er ikke løfter om en hurtig løsning. Selv om der vil blive optaget flere studerende på politiskolen, så tager det tid, før de kan sætte sig bag rattet i en patruljebil.

Der er dog nogle kortsigtede forbedringer, blandt andet at forsvaret nu vil kunne aflaste politiet med en række opgaver.

Og så fremhæver justitsminister Søren Pape Poulsen, at regeringen har taget initiativ til, at der ansættes 25 nye forebyggelsesmedarbejdere i politiet - og fire af dem skal arbejde i Vestegnens Politi. Disse medarbejdere skal forsøge at bremse bandernes fødekæde.

Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen - en af de borgmestre, der sendte brevet - anerkender, at det er svært at finde hurtige løsninger, men understreger samtidig, at det er vigtigt, at de ressourcer Vestegnens Politi har, også bliver på Vestegnen.

»Vi har givet et tydeligt signal om, at man ikke bare kan lade fem og syv være lige i en situation, hvor et større antal politifolk fra Vestegnen flyttes til andre opgaver,« understreger Henrik Rasmussen.

»Jeg anerkender, at man skal hjælpe andre politikredse i særlige situationer, det skal bare ikke være noget permanent, som går ud over trygheden på Vestegnen. Jeg kan også godt forstå problematikken med, at der er lang ventetid på at få uddannet flere politifolk. Men jeg har også den holdning, at der skal være tilstrækkeligt med ressourcer hos Vestegnens Politi til at løse politiets kerneopgaver i forhold til at skabe tryghed i lokalområderne,« siger Vallensbæks borgmester.

»Tryghed og sikkerhed er alfa og omega for vores borgere, og her betyder en synlig tilstedeværelse af politiet meget,« siger Henrik Rasmussen.

Henvendelsen fra borgmestrene til justitsministeren var på ingen måde udtryk for kritik af Vestegnens Politi. Tværtimod er det en klar holdning, at politiet gør, hvad man kan inden for de ressourcer, der er til rådighed - og faktisk gør det rigtig godt.

Samtidig med den konstatering gentager Vallensbæks borgmester borgerne til at kontakte politiet, når de oplever noget mistænkeligt.

»Det er altså ikke nok at slå det op på Facebook. Det får ikke politiet til at rykke ud, og det giver ikke politiet oplysninger at arbejde videre med. Hvis man som borger oplever utryghed, hvis man oplever noget mistænkeligt, eller man decideret oplever noget kriminelt, så skal man kontakte politiet på 114. Det er en politiopgave at tage sig af kriminalitet. Og den eneste måde, politiet kan få et overblik over situationen, og gøre noget ved det, er, hvis de bliver gjort opmærksom på problemerne,« understreger Henrik Rasmussen.