Frederikssund Storkommune har seriøst brug for, at vores borgmester fortsætter på posten.....

Michael Tøgersen, byrådskandidat for Venstre (V)

Frederikssund har gennem mange år haft en god borgmester, der har formået at lede og samarbejde, og de sidste snart 4 år har borgmester John Schmidt Andersen ikke bare flot fortsat den gode tradition at lede vor by på en gedigen og overbevisende måde, men også ledet vort byråd bredt. Endvidere har han via sin ledelse stået i spidsen for at løfte kommunen til nye højder, som bl.a. kan ses i diverse anerkendte erhvervsmålinger, som har en utrolig stor værdi for vores kommune internt og eksternt, vi har fået udvidet vores Campus og uddannelsestilbud til vore unge,

Vingeaftalen er lukket,

Brobyggeriet er igangsat herunder diverse tiltag til glæde for vore egne lokale virksomheder, de største beslutninger nogensinde om vore idrætsfaciliteter er taget, turismen i vores kommune er eksploderet, mange af vore virksomheder har udvidet eller er i gang hermed, arbejdsløsheden er reduceret markant hos alle grupper, samarbejdet mellem Jobcenter og erhvervsliv er for alvor ved at rykke, og det netop offentliggjorte budgetforslag viser at der er orden i økonomien, og der er gang i meget, meget andet, hvor jeg slet ikke har nævnt de mange bløde ting/velfærdsøgning, som vi netop får mulighed for pga. ovennævnte lidt mere kontante erhvervsfaktorer.

Venstre har på ingen måder gjort dette alene, som nogen mener, jeg fremfører i diverse medier, men min pointe er, at Venstre og John Schmidt Andersen har stået i spidsen for denne rejse i den seneste periode. Når jeg fortæller om de mange fremskridt i vores kommune på primært de sociale medier, så tillægger jeg på ingen måde kun Venstre æren for dette, selvom Venstre har en stor aktie i det, men missionen handler om at fortælle den gode historie, for vi har så utrolig meget at byde på og skal ikke tale os selv ned, men ranke ryggen, være stolte af vores kommune, hinanden, vore virksomheder, vores natur - vi er meget, meget mere værd, end vi går og tror......

Resultater skabes gennem dygtig ledelse, men der skal også dygtige folk til at eksekvere og føre beslutningerne ud i den virkelige verden, og her har vores kommune med de mange dygtige medarbejdere en ubeskrivelig andel i denne udvikling.

Ledelse handler bl.a. om at samle, samarbejde, skabe optimisme, være rummelig, lytte, være synlig, interessere sig oprigtigt for sine medmennesker og meget mere, og alle disse ting falder til jorden, hvis man ikke i den sidste ende skaber resultater. Vores borgmester, John Schmidt Andersen, har vist, at han evner disse ting, så han er ikke blot bæredygtig, men han har via et bredt samarbejde i byrådet, en flot ledelse af kommunen, en lyttende og effektiv dialog med borgere og erhvervsliv mm. samt de helt objektivt skabte resultater vist, at han er vores alle sammens borgmester, den rigtige borgmester for Frederikssund Kommune.

Frederikssund Storkommune har ikke råd til at eksperimentere på denne post. Vi har brug for kontinuitet på lederposten, i borgmesterstolen, for der er gang i så mange ting, at vi skal "holde tungen lige i munden" og fortsætte linjen og føre de mange igangværende sager i mål til glæde for alle borgere i vores dejlige kommune. Efter min overbevisning, helt ind i hjertet, så findes der ikke et alternativ. Det har ALDRIG været vigtigere. Alt andet vil være hasard.....