Idrætsklubber mangler baner og ønsker dialog med politikerne

Lars Neumann, formand BSV2016, Johan Schiøtz Krus, formand FC Holte, Martin Holm, formand RBK, Uffe Kemnitz, manager FC Rudersdal og Casper Reinhardt, formand Søllerød Gold Diggers, skriver:

Vi har mange aktive idrætsudøvere i Rudersdal Kommune, som er medlemmer i en eller flere sportsforeninger, hvor de aktivt dyrker sport, er trænere, holdledere eller på anden måde yder en indsats eller deltager aktivt i Rudersdal kommunes foreningsliv.

Det lokale erhvervsliv støtter idrætten i form af sponsering af spilledragter, støtte til arrangementer, camps, annoncering osv.

Idrætslivet i Rudersdal Kommune trives og udvikles via et godt samarbejde imellem kommunen, idrætsorganisationerne og de mange frivillige, der får idrætsdanmark til at fungere.

Men bruger vi klubbernes ressourcer og de frivillige på den bedste måde?

De fleste sportsgrene er gode til at rekruttere de mindre børn, men klubberne har store udfordringer med at fastholde medlemmerne, dette er også tilfældet inden for fodbold, hvor vi er særligt udfordret:

Y I forbindelse med klubskifter, hvor man forlader den gruppe, man har været en del af

Y I 11 - 13-årsalderen når forældreopbakningen aftager

Y I teenageårene - når andre interesser hober sig op

Y Når de unge mennesker skal på efterskole, starter studier, jobs osv.

Y Når de falder over nye interesser, eller hvis klubberne ikke kan tilbyde kvalitet/attraktive faciliteter osv.

Y Når der ikke er spillere nok til at stille hold - kritisk masse

Fastholdelse af medlemmernes interesse forudsætter en løbende udvikling af klubbernes tilbud til medlemmerne og forudsætter, at foreningerne er i stand til at rekruttere de dygtige trænere og frivillige - mange frivillige, der vil yde en stor og dedikeret indsats.

Forældrene er meget vigtige ressourcer i mange sammenhænge - som trænere og holdledere for de helt små børn og som holdledere og frivillige for de større børn og unge mennesker, i takt med at klubbernes rutinerede trænere og holdledere tager over.

En væsentlig del af foreningernes ressourcer og økonomi bruges på administration, registrering, bogholderi, regnskaber osv.

Herudover bruger kommunen ressourcer (interne og eksterne) på at kontrollere at forretningsgange, regnskabs- og skatteregler overholdes.

Dermed binder man en betydelig del af klubbernes ressourcer og økonomi til opgaver, som vi meget hellere ville bruge på at forbedre tilbuddet til medlemmerne i form af flere trænere, holdledere, kulturelle og sociale tiltag samt træning og uddannelse.

Var det ikke en bedre idé at samle disse opgaver under kommunens vinger - evt. delvist finansieret af klubberne? Så klubberne i større omfang kan bruge ressourcerne på at levere spændende træning, sociale aktiviteter og services til medlemmerne.

De seneste år har fodbolden udviklet sig fra at være en udendørs "sommersport" og indendørs "vintersport" til også at være en helårs udendørssport - en meget positiv udvikling, som er accelereret med udbredelsen af kunstgræsbaner. Samtidig er Futsal kommet på programmet i de fleste klubber som et alternativ til indendørs fodbold. Det er en af de hurtigst voksende sportsgrene i verden, men i Rudersdal kommune meget begrænset af manglende tildeling af haltider.

Tænk en gang - det er muligt at få børnene til at lægge Ipads m.m. fra sig og træne - året rundt...!

Klubberne havde ikke forudset denne udvikling, og kommunen har ikke haft mulighed for at udvikle nye anlæg i takt med, at spillet er rykket udendørs.

Men behovet er aktuelt her og nu, så vi har de rette tilbud til de unge mennesker - og derfor vil vi med dette indlæg opfordre kommunens politikere til at initiere et strategiarbejde om behov og formulering af en fremtidssikret plan for tilpasning og udvikling af kommunens sportslige anlæg og faciliteter.

Den begrænsede kapacitet har også en anden bagside - klubberne slås for banetid til deres medlemmer, og dermed skabes modsætninger og konfrontationer, hvilket er skadeligt for det samarbejde, som vi gerne vil skabe klubberne imellem.

Vi kunne fremhæve mange behov og ønsker, men vil her pege på to meget vigtige:

Y Etablering af flere kunstgræsbaner med lysanlæg i overensstemmelse med klubbernes behov

Y Tilrettelægge fællesadministration med henblik på at klubberne i større omfang kan anvende ressourcerne på at servicere medlemmerne, udvikle medlemstilbud osv.

Y Etablering af haller hvor der er behov for dette.

Med dette indlæg og dette udgangspunkt vil vi gerne initiere en dialog med de politiske partier og Rudersdal Kommune med henblik på at tilrettelægge et samarbejde om disse emner.