Rigmand byggede privat terrasse på offentlig strand

På en af landets dyreste sommerhusadresser nærmere betegnet Kystvej i Hornbæk er haven gennem årene blevet betragteligt udvidet mod havet.

Den har bredt sig langt ud i klitterne, et godt stykke ud over matriklen. Det skriver Helsingør Dagblad.

Ejeren har plantet græsplæne og anlagt to flisebelagt terrasser som strækker sig et godt stykke ud i det offentlige areal, og for at hindre uvedkommende i at komme ind er der sat et hegn op omkring hele det, viser det sig nu, ulovligt indvundne område.

Det skriver Helsingør Dagblad, som på vegne af undrende borgere i området for et år siden gjorde Kystdirektoratet i Lemvig opmærksom på grundudvidelsen, og nu har direktoratet varslet ejeren om, at der er tale om en overtrædelse af Naturbeskyttelsesloven.

Han skal derfor sløjfe den del af terrassen, der ligger uden for matriklen, fjerne hegnet og føre arealet tilbage til det, det var engang, nemlig en offentlig strandklit.

Foreløbig er Kystdirektoratets afgørelse, som Helsingør Dagblad har fået aktindsigt i, sendt ud til høring hos grundejeren og til ejeren af det område, der er blevet inddraget, hvilket formelt set er Naturstyrelsen.

Under behandlingen af sagen har ejeren gennem sin advokat blandt andet argumenteret for, at haveudvidelsen blev anlagt lovligt helt tilbage i 1968 eller før.

Men sagsbehandlerne i Lemvig finder det ikke sandsynliggjort, at terrassen blev anlagt før 1968, og skulle det have være tilfældet, ville det heller ikke ville have været lovligt dengang.

Ingen myndigheder har gennem årene grebet ind over for udvidelsen af haven med græsplæne og to flisebelagte terrasser.

Det kunne have åbnet for en lovliggørelse af grundudvidelsen.

Men Kystdirektoratet mener, at se to terrasser er så synlige og beliggende direkte på strand- og klitareal at der skal gå langt mere tid end 40 år, før en eventuel lovliggørelse kunne komme på tale.