Kommunen er klar med ny hjælp mod angst

De seneste 10 år har der været en stigning i antallet af danske unge, der får angst og depression, hvilket kan have store negative konsekvenser for de unges liv og fremtid. Nu deltager Allerød Kommune sammen med ni andre kommuner i projektet "Lær at tackle" angst og depression.

"Allerød Kommune har både politisk og fagligt fokus på at koordinere på tværs af indsatser på området, fordi vi mener, at en helhedsorienteret tilgang til udfordringen er den bedste måde at hjælpe den unge," siger borgmester Jørgen Johansen og fortsætter:

"Derfor er jeg glad for, at vi deltager i projektet, som har til formål at styrke både de 15-25-åriges psykiske helbred og sundhedsadfærd og deres tilknytning til uddannelse og arbejde".

Læs også: Nyt sundhedshus på vej i Lillerød

De unge bliver tilbudt et kursusforløb, som varetages af to instruktører, der har personligt kendskab til angst og/eller depression. Projektet er baseret på erfaringer fra Sundhedsministeriets initiativ til indsatsen "Lær at tackle" angst og depression for voksne, der har vist positive effekter.

"I indsatsen rettet mod voksne har man formået at reducere symptomer på angst og depression, øge troen på både egne evner til at kunne håndtere og kontrollere symptomerne og til at kunne opnå social støtte hos omgivelserne," siger leder af Social Rehabilitering Anne Bergman og uddyber:

"Med projektet understøtter vi Allerød Kommunes egen udviklingsstrategi, som bygger på vores analyser af de specialiserede områder. Det gør vi, fordi indsatsen både har fokus på det forebyggende og på en empowerment tilgang, hvor de unge kan præge deres eget forløb."

"Lær at tackle" angst og depression er et kursus, styret af Komiteen for Sundhedsoplysning og forløber over syv mandage fra klokken 16.30 til 19.00.Første kursusforløb starter mandag 23. oktober på Kollerødvej 8B. Tilmelding til koordinator Hanne Thrane i Allerød Kommune. Telefon 40247649/48174435 eller hant@alleroed.dk.