Kulturpolitik skal tage udgangspunkt i borgernes ønsker

Af Stine Darmer (LA), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Bent Fabricius (kandidat for Konservative) skriver i et indlæg, at han og Konservative ikke mener, at der skal ændres på de seneste års førte kulturpolitik. Det er vi helt uenige om.

Jeg mener, at der er brug for en kursændring, da den førte politik har været fejlslagen.

Naturligvis skal vi bevare og støtte foreningslivet. Det kræver imidlertid, at vi får stoppet den uheldige udvikling, som de konservative har stået for de seneste 7-8 år.

I Hørsholm har udvalget detailstyret kulturpolitikken og ageret smagsdommere i strid med det anerkendte armslængdeprincip. Et princip om, at politikere bør afstå fra detailstyring af økonomiske midler, primært inden for kulturlivet.

Hørsholm er en af de kommuner, der bruger allermest på kultur pr. indbygger, men får mindst for pengene. Den primære årsag til, at Hørsholm Kommune bruger så mange penge på kultur og får så lidt ud af de mange penge, er mangel på inddragelse af borgerne.

I stedet for at samarbejde med ildsjælene i de frivillige foreninger, har man systematisk modarbejdet det frivillige initiativ.

Den 20 mio. kroner dyre ombygning af Trommen til kommunal biograf er sket uden reel dialog med de kulturelle foreninger, som hidtil har benyttet kulturhuset. Det havde således været oplagt at inddrage Hørsholm Bios Støtteforening, som over 1000 borgere har tilmeldt sig siden foreningen blev oprettet. Det undlod man imidlertid. Resultatet ser vi nu.

Hørsholm kommune ligger som nævnt i den øverste ende hvad angår kulturudgifter, i den anden ende af skalaen finder man Egedal kommune, hvor kulturbudgettet per indbygger er 1/4 af Hørsholms, men som Egedals konservative udvalgsformand, udtalte: "Vi har efter min bedste overbevisning et strålende kulturliv i kommunen. Vi har lavet de bedste rammer for det frivillige kulturliv. Det er en kultur, som vokser nedefra og ikke er styret af embedsmænd. Vi bruger pengene på rammerne i stedet for på ansatte".

I Liberal Alliance har vi det samme ønske for Hørsholm - en kulturpolitik, som tager udgangspunkt i borgernes ønsker og initiativer. En kommune skal aldrig modarbejde eller konkurrere med det private initiativ.

Hvad mener du? Brug nedenstående link, så er du med på debatten på Ugebladets Facebook-side.