Ide- og arkitektkonkurrence for byområdet ved Usserød kongevej

Af Svend Erik Christiansen (S), kandidat til kommunalvalget, Gardeniavej 3, Hørsholm:

Hans Friis Mathiasen, Ved Stampedammen, skriver i et længere indlæg, at han grundlæggende mener, at der mangler byplanlægning i Hørsholm. Især Usserød Kongevej får kritik. I resten af byen mangler han desuden 'en byfornemmelse'.

Det er uomgængeligt rigtigt, at Hørsholm oprindelig var landsbyer omgivet af marker. I 1780'erne byggede kongen en del lange lige kongeveje i Nordsjælland, så han kunne komme hurtigt fra slot til slot. Byen er opstået omkring en af disse kongeveje. Det er normalt ikke det mest charmerende udgangspunkt for at skabe et hyggeligt bymiljø. Det er dog alligevel lykkedes godt i hovedgaden og Hørsholm Midtpunkt.

Men det øvrige forløb af Kongevejen virker rodet. Denne del af byen må nok karakteriseres som opstået ved tilfældighedernes planlægning.

Det er der jo ikke så meget at gøre ved, eller er der?

Og svaret er, selvfølgelig er der det.

Der er rigtig mange arkitekter, der virkelig kan gøre en forskel og trylle med byrum. Jeg har selv meget gode erfaringer med arkitektkonkurrencer, når det drejer sig om at forskønne lidt planløse triste byområder.

I en arkitektkonkurrence får arkitekter lov til at lade deres kreativitet blomstre uden bygherrebindinger. I det virkelige liv har arkitekter normalt kun mulighed for at planlægge et enkelt hus, uden mulighed for at gøre noget i forhold til husets omgivelser, i en arkitektkonkurrence er det anderledes.

Det koster lidt penge at lave en sådan konkurrence, idet vinderprojekterne får gode præmier. Men disse penge er givet godt ud, fordi man efter en sådan konkurrence står med en række forslag, som man kan implementere i en lokalplan for området.

Efter min opfattelse bør Hørsholm kommune lave en konkurrence for byområdet langs Usserød Kongevej. Konkurrencen bør munde ud i en samlet plan overordnet for byområdet. En plan der betyder at omgivelserne langs Usserød Kongevej får et tiltrængt løft så de ikke behøver være så kedelige og fantasiløse, som de er i dag.

Er du enig med Svend Erik Christiansen? Eller det modsatte? Debatten foregår på Ugebladets Facebook-side.

http://hoersholm.lokalavisen.dk/debat-ide--og-arkitektkonkurrence-for-byomraadet-ved-usseroed-kongevej-/20170915/laeserbreve/709159913/1016