Fortidens synder giver panderynker

Et område på godt 100.000 kvadratmeter i Islev kan være forurenet med tungmetaller, opløsningsmidler og andre forskellige giftige stoffer. Sådan lyder den foreløbige konklusion fra Region Hovedstaden, efter en undersøgelse om mulig forurening i området omkring en tidligere mose, Viemosen, der fungerede som losseplads i 30’erne og senere blev fyldt op med affald.

I dag er der primært parcelhuse i området ved Munktoftevej, hvor mosen lå, og det er Region Hovedstadens vurdering, at den mulige forurening kan

have en skadelig virkning på menneskers sundhed.

Region Hovedstaden har endnu ikke foretaget fysiske undersøgelse i området, og den mulige

forurening skal derfor udelukkende ses på baggrund af en historisk gennemgang af aktiviteterne i området.

Og aktiviteter har der været mange af. Referater fra bestyrelsesmøder viser, at der helt tilbage i 1934 blev berettet om problemer med, at vognmænd dumpede al slags affald i området. Mosen skulle være fyldt op i 1945 og, ifølge diverse rapporter, er der fundet tegl, cement, slagger, plastik, læderstykker, flasker og dagrenovation i den gamle mose.

”Vi ved ikke, om der er forurening, men vi har en mistanke, fordi området er fyldt op med forskelligt affald,” oplyser Christine Mosegaard Jensen, der er konsulent i Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden.

Flere års ventetid

Region Hovedstadens undersøgelser af fortidens forureningsaktiviteter blev afsluttet før sommerferien. Efterfølgende er alle boligejere, i det berørte område, blevet tilbudt, at Region Hovedstaden kan komme ud og foretage fysiske prøver for at fastlægge forureningsgraden.

Det tilbud har over halvdelen af de godt 40 boligejerne indtil videre taget i mod. Hvis det viser sig, at undergrunden er forurenet, skal ejerne dog ikke forvente en oprensning af jorden lige foreløbig. Det er Region Hovedstaden, der betaler for en eventuel oprensning af den forurenede jord, men ventelisten er lang og parcelhusejerne fra Islev kommer højst sandsynligt bagerst i køen.

”Vi forventer ikke, der er forurening i grundvandet der kan påvirke kvaliteten af drikkevandet, og det er de værste forureninger, der bliver taget først. Der kan sagtens være flere års ventetid,” siger Christine Mosegaard Jensen fra Region Hovedstaden.

Forurening sælger ikke

På Munktoftevej i Islev bor ægteparret Helmer og Birte Hansen. Det har de gjort i 33 år og ligeså længe Helmer kan huske, har de spist kartofler fra egen have.

”Og vi har ikke været mere syge end andre,” siger Helmer.

Han frygter med andre ord ikke den mulige forurening i undergrunden, som Region Hovedstaden har en mistanke om befinder sig under huset i Islev. Han frygter mere de konsekvenser, som en forureningssag kan komme til at få, hvis de vælger at sætte deres hus til salg.

”Hvis jeg, som køber, var ude og kigge på to huse, ville jeg gå lige forbi det hus, som muligvis stod på en forurenet grund. Det tror jeg, alle vil gøre,” siger Helmer, der netop er gået på pension.

”Vi står ikke og skal sælge vores hus, så det har nok ikke den store betydning for os, men der kan være andre, der måske kan stå med et usælgeligt hus,” gætter Helmer Hansen.

Hos Nybolig i Rødovre bekræfter ejendomsmægler Peter Ragn Pfeffer, at en forureningssag kan have stor indvirkning på prisen, men at det kommer helt an på, hvilken form for forurening, der er tale om.

”I området omkring Damhusdalen er der forurenet jord efter en tidligere porcelænsfabrik, men her har det aldrig været et problem at sælge boliger. Derfor kommer det helt an på, hvilken form for forurening, der er tale om,” siger Peter Regn Pfeffer, der er daglig leder i Nybolig. Han fortæller videre, at boliger på forurenede grunde kan skræmme mulige købere væk, fordi der er noget ubekendt, som køberne ikke kan se.

”Hvis man kommer ud og ser en bolig, der ligger ud til en trafikeret vej eller har et tag, der skal udbedres, så ved man, som køber, hvad man har at forholde dig til. En forurenet grund er noget helt andet, for her kan det

være svært at forholde sig til noget konkret,” siger Peter Ragn Pfeffer, inden han understreger, at det selvfølgelig har indvirkning på prisen.

På Munktoftevej er Helmer Hansen og Birte Hansen, i første omgang, glade for, at de ikke går med salgstanker. De håber dog, at Region hovedstadens undersøgelser og mulige oprensninger kommer til at ske inden for en overskuelig fremtid.

”På informationsmødet blev der snakket om 10 års ventetid. Det håber jeg ikke, for det virker uoverskueligt,” siger han.