Fremtrædende idrætsledere støtter forslag om sportsudvalg

Et selvstændigt sportsudvalg vil være en fordel for både idrætten og kulturen i Roskilde, mener tre af kommunens fremtrædende idrætsledere.

Dermed støtter de forslaget fra den socialdemokratiske kandidat til byrådet, Gitte Kronbak, som i Roskilde Avis er kommet med denne idé, om at byrådet skal oprette et nyt udvalg efter valget til efteråret.

Jørgen Aufeldt, der er formand for Roskilde Idræts Union, som er paraplyorganisation for de over 30.000 medlemmer af sportsklubberne i kommunen, er positiv:

- Set fra idrættens side vil det være en fordel at få et udvalg, der har særlig fokus på vores problemer. Mange af lederne ude i klubberne kunne godt bruge en bedre hjælp eller vejledning fra kommunens side. Det kan vi få med et udvalg, der koncentrerer sig om vores område.

Jørgen Aufeldt er ked af, at Roskilde Byråd i det seneste budget-forlig for 2018 har lavet en stor pulje, hvorfra der skal deles ud til både kulturen og sporten.

- Nu kan vores foreninger ikke længere være sikre på at få de penge, der ellers har været afsat til forskellige faciliteter i de kommende år, forklarer han.

Rigtig god idé

Formanden for Roskilde Roklub Ove Pedersen, der også tidligere har været formand for RIU, er ligeledes meget positiv overfor forslaget om at dele de to områder op politisk:

- Både kulturen og idrætten berører jo mange tusinde mennesker i deres forskellige foreninger. Jeg tror på, at begge områder kan få bedre resultater og et mere effektivt samarbejde med kommunen ved at oprette et udvalg for hvert område, forklarer han.

- Sporten problemer er ofte langt fra de spørgsmål, som de kulturelle foreninger beskæftiger sig med, og derfor har det nuværende udvalg skullet sprede sig meget. Med et særligt sportsudvalg, hvor idrættens organisationer også er repræsenteret, kan vi få et langt bedre grundlag for beslutningerne, mener Ove Pedersen.

Roskildes 'håndboldmor', Lisbeth Klarskov, der har trænet generationer af børn og unge spillere gennem årene, siger:

- Det er en utrolig god idé. Indenfor idrætten har vi nogle særlige problemer. Det kan et udvalg, som specialiserer sig i vores område, derfor bedre sætte sig ind i og være med til at løse. Derfor vil sådan en opdeling være en fordel for begge områder, mener Lisbeth Klarskov.

tk