Liv i bymidten skal klares i fællesskab

Jørgen Johansen, borgmester i Allerød Kommune

Vores bymidte skal tænkes ny og anderledes, så vi tager kampen op mod den stigende konkurrence fra vores nabokommuner. Vores fokus skal være på at levere den bedste service, så vores kunder kommer igen. Vi må ikke give slip på den fællesskabsfølelse og de kvaliteter, der er ved at handle lokalt.

Personligt holder jeg meget af livet i bymidten, og jeg er bekymret for at flere butikker må lukke. Vi må finde måder, der løser denne udfordring, og det arbejde skal ske i samarbejde med alle interessenter.

Butikker som frisører, cafeer, fodpleje m.v., der forudsætter, at man møder fysisk op i butikken for at få oplevelsen, er blandt det jeg mener, vi bør efterstræbe: For jeg vil for alt i verden foretrække at bo i en kommune, hvor der er liv i bymidten, og hvor jeg kan mødes og tale med mine naboer.

Det er samtidig en vigtig sag for mig, fordi jeg ønsker at give noget videre til vores børn. De skal have den samme gode oplevelse, som jeg selv fik, da jeg var barn og mærkede, hvordan det var at bo i en hyggelig, nærværende, lokal by.