Radikale prioriterer børnene

Christian Holm Donatzky, Radikalt byrådsmedlem

Debat

I de kommende budgetforhandlinger vil Radikale prioritere børnene. De tre vigtigste Radikale budgetønsker er normeringer, normeringer og normeringer. Vi ved, at antallet af kvalificerede voksne har stor betydning for kvaliteten af daginstitutioner, og vi ved, hvor stor betydning kvaliteten af daginstitutioner har for børnenes senere tilværelse. Jo tidligere, vi sætter ind, jo større effekt - det gavner de enkelte mennesker, og det gavner kommunekassen.

Derfor vil Radikale også give sundhedsplejen bedre muligheder. De skal have et screeningsværktøj, så vi sikrer, at sundhedsplejen opdager de børn og familier, der har brug for en ekstra hjælp. De skal også have mulighed for at foretage et hjemmebesøg, når barnet er 2,5-3 år. Igen - tidlig indsats.

Den tidlige indsats gælder også for de børn, der kommer hertil fra andre lande, hvad enten de er flygtninge eller børn af forældre, der kommer til Danmark for at arbejde. Det er helt afgørende, at vi får sat tilstrækkeligt med midler af til vores modtagetilbud. Også her er det nødvendigt, at indsatsen bliver udvidet for førskolebørnene. Starter børnene i skole uden et alderssvarende dansk, er de sat bagefter fra start af. Det er også derfor, institutionerne arbejder med Læseleg, dialogisk læsning, som der findes udgaver af for både vuggestuebørn og børnehavebørn. Radikale ser gerne, at det bliver yderligere forankret - ikke mindst, når det kommer til de yngste børn.

Vi er simpelthen nødt til at tilgodese skolerne ved budgettet. De er presset af både det faldende børnetal og grønthøsterbesparelsen, som det tidligere byråd vedtog. Radikale vil knytte socialrådgivere til skolen for at hjælpe børn i mistrivsel. IT er en helt integreret del af skolegangen i dag, og vi skal have en fremtidssikret løsning på elevcomputerne. Vi er nødt til at uddanne vores elever til fremtiden, og den kan være svær at spå om. Det er netop derfor, at elevernes kreative og innovative evner skal stimuleres, og det skal vi fortsat investere i.

Når det kommer til åben skole, hvor skolerne åbner sig for samfundet, har Helsingør været foregangskommune i forhold til kulturen. Men når det kommer til samarbejde med erhvervsliv, foreninger - herunder idrætsforeninger - og styrkelsen af naturfag, er billedet lidt mere broget. Nogle steder fungerer det bedre end andre. Radikale vil styrke den åbne skole - det er også vigtigt i forhold til, at de unge bliver præsenteret for en mere varieret palet af uddannelses- og jobmuligheder. Men indsatsen skal også udbredes til daginstitutionerne - vi skal have åben daginstitution, som vi har åben skole. Daginstitutionerne muligheder for at åbne sig for samfundet skal styrkes.

Vi skal værne om de uddannelser, vi har i Helsingør, og den sidste linjeomlægning af busserne var ikke god for eleverne på Erhvervsskolen Nordsjælland. Radikale ønsker derfor, at vi opgraderer bus 353.

I forhold til anlægsbudgettet, så er det den Radikale holdning, at vi må styre os. Anlægsplanen er i forvejen helt fyldt ud med store projekter, hvoraf de vigtigste selvfølgelig er den nye byskole og sundhedshuset. Det nytter ikke noget, at vi fylder anlægsplanen op de næste 10 år. Det nye byråd skal altså også have mulighed for at sætte deres præg på udviklingen. Derfor har Radikale kun et anlægsønske, og det er en udvikling og vedligeholdelse af legepladser i daginstitutioner og skolegårde.

Radikale vil som altid også hjælpe med at finde pengene. Vi skal fortsat arbejde med at gøre tingene smartere, og der ligger en række effektiviseringsforslag, som gør netop det. Det nytter ikke noget, at Helsingør ligger højt på administrationsudgifter, så også her må der være penge at hente. Mindre til administrationen, mere direkte til det borgere får glæde af. Og så er det den Radikale holdning, at vi skal hjælpe dem, der har behov, mens de mennesker, der kan klare sig selv, skal gøre netop det.