Seniorråd: - Vi er rystede over, at det foregår

De forrige to uger har vi bragt historier om Plejecenter Sønderhaven i Måløv. Her har to pårørende og en tidligere medarbejder beskrevet deres oplevelser med ledelsen og det, de oplever som omsorgsfejl.

”Vi følger plejehjemmene tæt. Men det, der er sket på Sønderhaven, finder vi først ud af ved at læse avisen,” fortæller Conny Hjarsø, der er formand for Seniorrådet i Ballerup.

De forrige to uger har vi bragt historier om Plejecenter Sønderhaven i Måløv, hvor to pårørende og en tidligere medarbejder beskriver deres oplevelser med ledelsen og det, de oplever som omsorgsfejl.

”Vi er rystede, når vi får at vide, at sådan noget foregår her i kommunen. Det vil vi altid være, hvis vi hører, at vores ældre borgere ikke får den pleje og omsorg, de skal have,” siger Conny Hjarsø.

I Ballerup Kommune sidder Seniorrådet som en selvstændig forvaltningsenhed, der har høringsret i alle sager af betydning for ældre borgere i kommunen. Det betyder, at rådet skal høres, når kommunalbestyrelsen behandler en sag under ældreområdet.

Sammen med Seniorrådet vil Conny Hjarsø drøfte sagen på deres næste møde, hvor også afsnitsleder for Omsorg og Bolig, Susanne B. Jørgensen, vil være til stede.

”Her vi vil bede de ansvarlige om en forklaring,” siger hun, og refererer til historien om Erik Rhode Andersens kone Jette, der boede på Sønderhaven, indtil hun i december 2022 blev indlagt med en feber. En feber, der kunne have været undgået, hvis hun havde fået forebyggende behandling af det liggesår, hun fik på plejehjemmet. Det hævder i hvert fald hendes enkemand.

Nærværende ledelse

På kommunens plejehjem er plejehjemslederne hver især knyttet til to plejehjem. Og spørger man Seniorrådet, skal det ændres:

”Vi arbejder på, at kommunen skal tilbage til den gamle model med én plejehjemsleder ved hvert plejehjem, så der igen kan komme en nærværende og synlig ledelse. Det har vi allerede understreget for sundheds- og ældreudvalget. Det er også i tråd med det, de danske ældreråd (organisationen over Seniorrådet, red.) anbefaler.”

I sidste uge svarede centerleder for plejehjemmene Toftehaven og Sønderhaven, Annie Andersen, på den kritik, der var forelagt af Sønderhaven i avisen. Her pointerede hun, at de i 2021 vedtog en genopretningsplan, som de har fulgt siden. Og det har ifølge Annie Andersen givet resultater.

”Vores sidste tilsynsrapport skriver, at der er god stemning hos os, og at der er tillid mellem ledelse og kollegaer.“

Vi følger fortsat sagen. Hvis du har tips, kan du skrive til redaktionen på bb@sn.dk