Som cykelstien dog ender

Af Ove Kyhn, Sverkilstrupvejen 19, Hundested

Debat Cykelstien, projektet på Hanehovedvejen, er nu sendt i udbud hos nogle entreprenører for at få en pris på at lave arbejdet. Dette er sket uden nævneværdige ændringer.

Cykelistforbundet forsøgte til det sidste, at få indført et sving udenom de 2 træer ud for nr. 156, men forgæves.

Vores forslag blev afvist med henvisning til et lighedsprincip. Repræsentanter for Cyklistforbundet, gik rundt til de berørte grundejere og fik et stort flere tal (12 ud af 19, hvoraf 5 var ikke at træffe) til at bakke på om vores forslag og tillige give en til gengivelse på at de ikke ville føle sig forskelsbehandlet, hvis træerne kunne bevares.

Vi fik også deres bekymring omkring de manglende fart dæmpende foranstaltninger. Her kunne vores forslag også have bidraget positivt.

Tilbage står vi, i Cykelistforbundet, med en undren over at politikkerne ikke rakte ud, lyttede og handlede på de ideer som borgerne gav udtryk for kunne være ønskeligt, endda uden at det ville koste mere.

Det kunne ellers have givet politikkerne ”en grøn fjer i hatten”.

Vi har lært meget af denne proces. Trods dialogforløbet med politikerne, førte det desværre ikke til nogen ændringer. Det ærgrer os.

At resultatet nu bliver en dyr og ret dårlig cykelsti, er beklageligt. Eventuelle cyklende politikere vil sandsynligvis ende med at give os ret. Så vores håb for fremtiden er at man inden konkret planlægning, vil inddrage de berørte borgere og relevante interesseorganisationer.