Magtanvendelse fordoblet mod handicappede

Da budgettet for 2017 på Center for Specialundervisning i Holbæk blev skåret ned, steg antallet af magtanvendelser over for de sværest handicappede elever på den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse. Antallet steg fra fem-seks i kvartallet til 10-11 i årets første kvartal.

Mange af eleverne har ikke noget sprog og udadreagerede på, at kendte ansigter forsvandt og forandringerne ved for eksempel at kaste med ting. Det var nødvendigt at holde elever tilbage for at hindre, andre elever og medarbejdere kom til skade.

For at genskabe trygge rammer blev medarbejdere flyttet fra de mest selvhjulpne elever til de sværest handikappede. Det kan blive nødvendigt igen, hvis et forslag om at spare på budget 2018 vedtages, forklarer Peer Rask Sjørslev, leder af CSU.

De mest selvhjulpne er tættest på arbejdsmarkedet og betaler prisen for besparelser. De får den undervisning, de skal have, men måske i større grupper, tilføjer han. Det kan sætte deres udvikling tilbage.