Priser på renseanlæg er en overraskelse

Det kunne se ud til, at der kun er to mulige placeringer tilbage - Tuse Næs og Hagesholm Øst - når det gælder placeringen af et nyt renseanlæg i Holbæk Kommune. Det er i hvert fald sådan, man kan læse et dagsordenspunkt for klima- og miljøudvalget i næste uge.

Og den billigste løsning er en placering på Tuse Næs, hvor det kan gøres for 246 millioner kroner. Den billigste model for Hagesholm ligger på 286 millioner kroner, skriver dagbladet Nordvestnyt.

Borgerne på Tuse Næs har protesteret kraftigt mod at skulle huse et stort renseanlæg, der skal afløse det nuværende på Parallelvej i Holbæk.

Og på trods af beregningerne, som rådgivningsfirmaet Sweco har foretaget for forsyningsselskabet Fors A/S, er placeringen endnu ikke besluttet.

Desuden betegner formanden for klima- og miljøudvalget John Harpøth (DF) det som uheldigt, at beregningerne allerede er foretaget nu.

- Jeg er dybt forundret over, at dagsordenspunktet kommer nu. Ved formødet med administrationen om dagsordenen sagde jeg min uforbeholdne mening om det. Men jeg sagde, »så lad det komme på, men så vil politikerne fortælle, hvad der er op og ned«. Jeg er bestemt ikke stolt af det her. Det lever ikke op til, at jeg har lovet Tuse Næs en ordentlig dialog, siger John Harpøth.

Klima- og miljøudvalget er desuden mandag aften inviteret til et internt dialogmøde med en arbejdsgruppe, der kigger på placeringen af et nyt renseanlæg. Det udspringer af Tuse Næs Lokalforum, hvis formand, Henning Wallin Olsen, også er med i arbejdsgruppen.

- Jeg er enig med John Harpøth i, at beregningerne kommer alt for tidligt. Vi er stadig i gang med at tale med politikerne om visionerne for et nyt renseanlæg, siger Henning Wallin Olsen.