Mindeord om HUI-legende og æresmedlem

Af Henning B. Sørensen, tidligere HUI-formand

Fredag den 8. september døde en legende i Hørsholm-Usserød Idrætsklub. Osvald Heinrichas fyldte i maj 84 år. Han har efterladt et stort tomrum i HUI.

Osvald kom som flygtning til Danmark i foråret 1945. 11 år gammel. Han var født i Litauen og flugten derfra var dramatisk. Familien mistede først faderen, der blev anbragt i en arbejdslejr, og da Osvald med sin mor og søskende var nået til Danzig og havde søgt tilflugt i en biograf under et luftbombardement, mistede Osvald resten af sin familie.

Alene kom han til Danmark med et flygtningetransportskib. Først blev han sammen med andre - ikke tyske flygtninge flyttet til en lejr i Nymindegab og herfra kom han til Hørsholm. Osvald kom i pleje hos politibetjent Frode Villadsen og hans kone, Grethe.

Osvald kom i købmandslære og fik så via sine plejeforældre forbindelse med Hørsholm Idrætsklubs formand Louis Nielsen, som formidlede, at Osvald fik ansættelse i Sjællands Boldspil Union. Her kom Osvald til at virke i mere end 40 år. Der er næppe en sjællandsk fodboldleder, som ikke har nydt godt af Osvalds viden og beredvillighed.

I sin ungdom spillede Osvald først på HIK's 1. hold og ved sammenlægningen af HIK og UIF til HUI i 1962 var Osvald stadig førsteholdsspiller.

Som 68-årig gik Osvald på pension fra SBU og straks efter gik han under jorden. Han fortsatte ganske vist med at spille fodbold i HUI på veteranholdene, men under jorden - det vil sige i omklædnings- og vaskerummene under Hørsholmhallen påtog han sig en uvurderlig opgave at holde styr på alle holdenes kamp- og træningstøj.

Osvald havde også tid til at være med på holdet af frivillige, der står for pasningen af HUI's Cafe i Hørsholmhallen. Osvald var helt naturligt æresmedlem i HUI.

Pligtopfyldende og vellidt af alle er det, der straks falder en ind ved tanken om Osvald Heinrichas.

Med tak for mange gode år i godt kammeratskab skal der lyde et: Æret være Osvald Heinrichas' minde.