Udvalg siger nej til vejlukning

Udvalget kan ikke tilslutte sig lukning af Solvænget for gennemkørende trafik.

Sådan lyder det i afgørelsen fra landdistrikts-, teknik- og ejendomsudvalget, der forleden skulle beslutte, om der skal arbejdes videre med Hejninge-Stillinge lokalråds ønske om at lukke Solvænget i Kirke Stillinge for gennemkørende motoriseret færdsel eller ej.

Beslutningen begrundes i den relativ beskedne trafik, nemlig 83 køretøjer og 21 biler og cykler pr. døgn. Det påpeges også, at trafikken vil flytte hen til områdets andre veje, og endelig nævnes også, at der vil være en del udgifter ved lukningen.

Solvænget fører igennem det grønne område, hvor lokalrådet har etableret Stillinge Aktivitetspark med legeredskaber, frugttræer, grillhytte, skakspil på fliserne med mere.

I forbindelse med et møde mellem Hejninge-Stillinge Lokalråd og Center for Teknik og Miljø sidste år spurgte lokalrådet, om vejen kunne lukkes for gennemkørende motoriseret færdsel på strækningen ud for det grønne område øst for Solvænget.

Det blev aftalt, at lokalrådet skulle undersøge, om der var opbakning til dette i området omkring vejen.

Undersøgelsen gav dog ikke noget klart resultat, da 10 adresser var for og 10 imod.

Lokalrådet har argumenteret med, at en lukning vil reducere trafikken gennem parcelhuskvarteret, der med sine små smalle veje ikke er egnet til gennemkørende trafik.

Man peger også på, at der er flere stitilslutninger til netop Solvænget, hvorfor denne vej dagligt passeres af mange børn til og fra skole, sport og klub. En lukning vil således højne trafiksikkerheden.

Endelig mener lokalrådet, at en lukning vil gøre området mindre attraktivt for indbrudstyve, da flugtmulighederne reduceres.

Det politiske udvalg afviser dog lukningen.

På trods af, at økonomi- og teknikdirektør Ole Kristensen på forvaltningens vegne havde indstillet, at forslaget om lukning blev sendt i fire ugers høring.

Udvalget ønsker i stedet, at administrationen undersøger muligheden for etablering af en 15 km/time zone samt etablering af vejbump.