S vil udskyde dele af idrætsby

Hvis det står til Socialdemokratiet, skal 1. etape af Frederikssund Kommunes idrætsby med boldbaner og ny adgangsvej fra Strandvangen udskydes for at få kommunens budget for 2018 og overslagsårene til at balancere, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det skal spare 12 ud de 15 millioner kroner, som den første del af projektet ventes at koste, idet partiet vil bruge tre millioner til at færdiggøre forpladsen, de grønne arealer samt en sti mod nord fra og til Sillebro Ådal.

Socialdemokratiet står dog fortsat bag visionerne for idrætsbyen, meddelte partiet fredag i sit oplæg til budgetforhandlingerne, som partiets spidskandidat Tina Tving Stauning valgte at offentliggøre, inden partiernes frist til at komme med ændringsforslag udløb klokken 18 samme aften.

- Da vi ikke er nået i mål med at lave fælles budget endnu, er der ingen grund til ikke at fortælle, hvad der er vores udgangspunkt. Vi arbejder selvfølgelig på at lave et bredt fælles budgetforlig, siger Tina Tving Stauning .

Af oplægget fremgår det også, at S siger nej til at budgetlægge med sammenlægninger, lukninger og salg af bygninger, der endnu ikke er vedtaget som følge af Space Management, at partiet vil vente med børnehus nummer to i Skibby, bevare Landsbypuljen, arbejde for et nyt hovedbibliotek på Fiomagrunden, give plejehjemsbeboere mulighed for at spise på egen stue med den fornødne hjælp og få følgeskab til speciallæge, hvis pårørende ikke kan hjælpe, renovere skoletoiletter, bevare kommunelægen fra 2021 samt spare på rekrutteringsbureauer og ledelsestilsyn med kerneopgaver.

Desuden vil Socialdemokratiet hæve den procentvise andel af uddannede pædagoger i daginstitutionerne ved naturlig afgang for at styrke det pædagogiske arbejde og bruge gevinsten ved kommunernes salg af HMN Naturgas til grønne tiltag