S kræver oprydning i landbrugets giftlagre efter glentedrab

Fundet af en død glentefamilie, der er dræbt med en for længst forbudt sprøjtegift, får Socialdemokratiets miljøordfører til at kræve skrappere kontrol med landbrugets kemikalielagre.

- Det gør én både rasende og fortvivlet, at vi bliver ved med at se de her sager, hvor rovfugle dør, fordi landmænd eller andre har lagt meget farlig gift ud, for at komme af med hvad de anser for at være skadefugle, siger Christian Rabjerg Madsen (S).

Han er glad for, at politiet har taget sagen alvorligt og har efterforsket den - dog uden at finde den skyldige.

- Men vi er nok nødt til også at øge vores kontrol med de her pesticidlagre, siger han.

Han vil derfor nu bede miljøministeren om en vurdering af, om problemet er stigende.

- Samtidig må vi se på, om der er mulighed for at øge kontrollen med disse stoffer, som typisk findes i landbruget, siger han.

Kontrollen med forhandlere af sprøjtemidler blev skærpet sidste år i forbindelse med en revideret pesticidstrategi, som et bredt flertal bestående af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og De Radikale står bag.

- Men jeg vil opfordre miljøministeren til at drøfte med forligskredsen, om kontrollen også skal skærpes i forhold til landbruget, for at få ryddet op i gamle giftlagre der bliver ved at komme i brug, siger han.

- Det er helt uacceptabelt, at man hælder farlig gift ud i naturen, som endda er farlig også for mennesker. Hvis det er folk, der til daglig har professionel omgang med sprøjtemidler, så gør det kun sagen endnu værre, siger Christian Rabjerg Madsen.

De fire døde glenter - to voksne og to flyvefærdige unger - blev fundet ved Silkeborg. Undersøgelser har vist, at de er dræbt med sprøjtegiften parathion, også kendt som bladan. Den har været forbudt i Danmark og EU siden 2003.

Den røde glente er en af Europas mest truede arter af rovfugle. Den var udryddet som ynglefugl i Danmark, indtil den genindvandrede i 1975. De seneste årtier har arten bredt sig.