Klare linier for støtte til læge og til hospital

Byrådsmedlem (A); Næstformand i Velfærdsudvalget, Susanne Bettina Jørgensen, Magnoliavej 20, 3630 Jægerspris

Frederikssund kommunes omsorgscentre har fået 2,968 mio. kr. til klippekortsordningen.

Beboerne bliver for disse penge tilbudt ekstra tid sammen med personalet til aktiviteter efter individuelle ønsker og behov.

Ønskerne kan være mange fra praktiske gøremål til sociale aktiviteter og til ledsagelse udenfor hjemmet.

Ledsagelse er primært tiltænkt som ledsagelse til oplevelser, men det kan også godt være til fx læge eller speciallæge. I kommunens kvalitetsstandarder har vi på nuværende tidspunkt ikke forholdt os ordentligt til det med at have brug for ledsagelse til læge eller speciallæge.

Det betyder i praksis, at plejepersonalet selv må vurdere, om det er forsvarligt at sende en beboer alene afsted, hvis der ikke er pårørende, der kan tage med. Når personalet så forlader omsorgscentret for at ledsage en beboer, så mangler de på stedet.

Klippekortsordningen kunne jo være løsningen på dette dilemma.

MEN faktisk er det ikke rimeligt, at man skal bruge sine klip på ledsagelse til læge blot fordi, man er i den ulykkelige situation, at man ikke har nogle pårørende, der kan hjælpe.

Det skaber ulige forhold: hvis man har pårørende, kan man bruge klippekortsordningen på fornøjelser, men hvis man ikke har, så går alle klip til basale gøremål, som burde være noget, man fik hjælp til.

Beboere uden pårørende eller andet netværk har ofte stor glæde af, at få nogle oplevelser, der kan give dem lidt adspredelse i dagligdagen, som ellers godt kan være lidt ensom.

En gang om året bliver kommunens kvalitetsstandarder revideret. Og nu, hvor vi har fået en klippekortsordning, er der god grund til, at vi i kvalitetsstandarderne får taget ordentligt fat på det med ledsagelse.

Det må ikke være plejepersonalet, der skal stå i et prioriteringsdilemma. Serviceniveauet skal være tydeligt, og jeg mener helt klart, at pårørende (hvis man har nogle) skal betragtes som en vigtig ressource, men også at vi skal tage ordentligt hånd om dem, der ikke har nogle.

Jeg vil derfor arbejde for, at vi får afsat personaleressourcer til at kunne ledsage de beboere, der har brug for det.