Fiskeriminister: Der skal en ny administration af fiskekvoter til

Fiskeriministeren vil ikke kommentere en håndfuld politianmeldelser efter undersøgelse af Rigsrevisionen.

Den nyudnævnte fiskeriminister, Karen Ellemann (V), erkender, at der skal laves et helt nyt system for håndteringen af fiskekvoter.

Det sker efter en sønderlemmende kritik af Miljø- og Fiskeriministeriet fra Statsrevisorerne onsdag.

- Kritikken fra Rigsrevisionen og Statsrevisorerne er ikke til at misforstå. Vi har nu et omfattende arbejde med at følge op og i fællesskab finde løsninger.

- Vi skal have skabt en ny transparent administration af kvoterne, som alle kan have tillid til. Det vil jeg selvfølgelig inddrage Folketingets partier og erhvervet i, siger hun i en pressemeddelelse.

Statsrevisorerne har onsdag udtalt deres skarpeste kritik af Miljø- og Fødevareministeriets håndtering af kvotekoncentrationen i dansk fiskeri gennem en lang årrække.

På et pressemøde onsdag lyder det fra revisorerne, at "den er gal på alle tangenter", og at der er tale om en sag med mange alvorlige svigt, der har stået på i en lang periode.

Statsrevisorernes kritik kommer på baggrund af en undersøgelse af Rigsrevisionen.

Den konkluderer, at ministeriets forvaltning har været "meget kritisabel" og "ikke har understøttet Folketingets intention om, at kvoterne ikke måtte koncentreres på for få hænder".

Helt usædvanligt er der foretaget fire politianmeldelser på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse.

Dem ønsker fiskeriministeren dog ikke at kommentere.

Årsagen er ifølge ministeriet, at det drejer sig om verserende politisager.

Ifølge statsrevisionen har der været en kultur i Miljø- og Fiskeriministeriet, hvor der var mangel på kontrol.

Også i Rigsrevisionens undersøgelse konkluderes det, at der har manglet grundlæggende administrative procedurer i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Til det udtaler Karen Ellemann i pressemeddelelsen.

- Der er blevet begået alvorlige fejl. Det vil tage tid at få rettet op på de alvorlige forhold, Rigsrevisionen og Statsrevisorerne kritiserer.

- Men nu skal vi se fremad og i fællesskab sikre et bæredygtigt og moderne fiskeri i Danmark med plads til både store og små fiskere.

Miljø- og Fødevareministeriets modtager den skarpeste kritik for håndtering af kvotekoncentrationen i dansk fiskeri gennem en lang årrække.

Det konkluderer Statsrevisorerne onsdag.

Statsrevisorerne holder styr på, at borgernes skattepenge bruges, som Folketinget har besluttet, og at pengene i øvrigt forvaltes så effektivt som muligt.

Det er Folketinget, der udpeger politikere til hvervet som statsrevisor. Det er dog ikke nødvendigvis folketingsmedlemmer.

Statsrevisorerne kan udtale kritik af myndighederne. Der er ni forskellige grader af kritik, som opdeles i følgende kritikskala:

- Finder det meget/særdeles positivt.

- Finder det positivt.

- Finder det tilfredsstillende/er tilfredse med.

- Påpeger/understreger/henstiller/forventer.

- Beklager/finder det bekymrende/foruroligende.

- Finder det utilfredsstillende/er utilfredse med/og indskærper.

- Kritiserer/finder kritisabelt/kritiserer skarpt/og indskærper.

- Påtaler/påtaler skarpt.

- Påtaler skarpt og henleder særligt Folketingets opmærksomhed på.

Kilde: Folketinget.

Når statsrevisorerne holder møde onsdag eftermiddag, vil det største fokus uden tvivl være på sagen om de såkaldte kvotekonger.

Tirsdag kom det frem, at et ukendt antal kvotekonger politianmeldes af Miljø- og Fødevareministeriet.

Det viser beretningen fra Rigsrevisionen, som flere medier er kommet i besiddelse af.

Det er uvist, hvem eller hvor mange fiskere eller fiskeriselskaber, som er blevet politianmeldt af Miljø- og Fødevareministeriet.

Sagen har allerede kostet den nuværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) ansvaret for fiskeriområdet.

Desuden er to ledende embedsmænd med ansvar for kvotefiskeri blevet fjernet fra deres stillinger.

Rigsrevisionen retter skarp kritik af Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af fiskekvoter fra 2003 til 2017.

I den perioder har ni ministre siddet med ansvaret for fiskeri. Seks fra Venstre og tre fra Socialdemokratiet:

2001-2004: Mariann Fischer Boel (V).

2004-2007: Hans Christian Schmidt (V).

2007-2010: Eva Kjer Hansen (V).

2010-2011: Henrik Høegh (V).

2011-2013: Mette Gjerskov (S).

2013: Karen Hækkerup (S).

2013-2015: Dan Jørgensen (S).

2015-2016: Eva Kjer Hansen (V).

2016-2017: Esben Lunde Larsen (V).

Efter at Esben Lunde Larsen har mistet fiskeriområdet, er det overtaget af Karen Ellemann (V), der er ligestillingsminister og minister for nordisk samarbejde.

Hverken Venstre eller Socialdemokratiet vil udtale sig om sagen, før statsrevisorerne har udtalt sig.

Dansk Folkeparti, som har været meget kritisk over for Esben Lunde Larsen, vil heller ikke udtale sig, før partiet har gennemgået beretningen. Det er meldingen fra fiskeriordfører Ib Poulsen.