Konservatives budgettale for 2018-2021

Frederiksborg Amts Avis bringer her Det Konservative Folkepartis budgettale, der blev holdt af spidskandidat Kenneth Birkholm. Avisen bringer teksten fra politikerens talepapir, og der kan derfor være forskelle i forhold til den faktiske tale, der blev holdt onsdag aften ved kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgettet for 2018-2021:

Jeg skal spare jer for den store landspolitiske tale om skattelettelser ELLER velfærd - for det er jo naturligvis et enten/eller.

Jeg vil heller ikke brokke mig over dagens varsling af nedsættelse af afgiften på nødder. Selvom det er hamrende uretfærdigt og uligheds-skabende - vi spiser næsten ingen nødder hjemme hos os.

Jeg kunne til gengæld godt finde på at tordne mod udligningsordningen... Det tror jeg faktisk jeg vil gøre:

I Konservative vil vi også gerne fremover hylde princippet om, at de bredeste skuldre skal bære mest, og at hånden skal holdes under dem, der absolut ikke kan klare sig selv.

Sidste år betalte vi i Rudersdal 1,1 milliarder kroner (25 procent) til andre kommuner - herunder ca. en kvart milliard kroner til Københavns Kommune. Samme Københavns Kommune havde sidste år et overskud på mere end to milliarder kroner, hvilket efterlod dem med en kassebeholdning på otte milliarder kroner.

De penge kunne vi godt bruge her i Rudersdal - på fastholdelse af et højt serviceniveau, en håndsrækning til de hårdt trængte grundejere (grundskyld) samt en investering i vores erhvervsliv (afskaffelse af dækningsafgift).

Men vi er her for at gøre noget ved det som vi reelt kan gøre noget ved - nemlig den fælles opgave der handler om økonomien og prioriteringerne i Rudersdal Kommune.

Vi er enige om rammerne:

* Overholde aftalen mellem KL og Regeringen. Vi ligger dog ikke søvnløse om natten over udsigten til ikke at fylde servicerammen 100 procent.

* 100 millioner kroner i kassen ultimo 2021

Min tale fra 2014 mindede mig om, at vi havde præcis samme mål for 2018. Nu ser det ud til at vi rammer et minus på 69 millioner kroner ultimo 2018.

Jeg undrede mig over rutcheturen fra 2012, hvor vi havde en kassebeholdning på mere end 450 millioner kroner - til i dag hvor kassen er tom. Jeg gik derfor til borgmester Jens Ive, der ikke kunne huske så meget fra 2012 - altså bortset fra, at det var det år han blev borgmester...

Vi blev enige om, at det måtte hænge sammen med den gode borgerlige politik, vi har ført sammen, hvor pengene enten skal ligge i borgernes lommer eller ud og arbejde for borgerne. Pengene skal ikke ligge i kommunens kasse.

Men hvad er det så vi kan gøre noget ved?

I 2021 vil vi stå med et rådighedsbeløb på 28 millioner kroner - hvilket svarer til, at vi har syv millioner kroner om året at gøre godt med.

Skatteindtægterne for 2018 er 4,6 milliarder kroner - så med rådighedsbeløbet taler vi altså om under 0,20 procent.

Det er det som borgmesteren før kaldte »et vist råderum«...

Hvis vi skal have mere at arbejde med, så skal vi - jævnfør de gode folk til venstre for midten - hæve skatten. Alternativt skal vi finde penge andre steder. Måske endda prioritere anderledes med de resterende 99,8 procent af vores samlede budget. Vi taler trods alt om næsten 13,2 milliarder kroner over de næste fire år. Mon ikke der kan rokeres rundt på mere end 28 millioner kroner?

Hvorom alt er.... De penge, der er - skal primært skabe ro! Ro på børneområdet, ro på skoleområdet og ro på ældreområdet.

På alle tre områder er der de seneste år blevet gennemført store besparelser. Besparelser der stadig arbejdes med og som kræver en ekstra indsats af alle medarbejdere. Dette på trods kommer både medarbejdere og borgere til at mærke en ringere kvalitet end tidligere.

Vi skal derfor hjælpe alle tre områder. Det kan være ved konkrete tilbagekøb eller ved at afsætte puljer til enkelte områder.

Det er valgår , og det betyder:

- ingen store greb foretages

- ingen effektiviseringer

Når vi ser længere frem:

* større brug af benchmark med andre kommuner

* større grad af konkurrenceudsættelse

* fuld fokus på arbejdsmiljø - af alle mulige gode årsager, herunder også sygefravær.

Vi er således realistiske omkring mulighederne i årets budget. Men vi har forventninger om, at den nye kommunalbestyrelse ifører sig arbejdstøjet, udfordrer vanlig praksis og vender hver en sten - store som små.

Forvaltningen og kommunens medarbejdere har i vanlig stil leveret en budgetproces på et meget højt plan. Tak for det.

Også en tak til resten af Kommunalbestyrelsens medlemmer. Vi har mødtes i budgetgruppen allerede. Stemningen er positiv, konstruktiv og løsningsorienteret.

Vi er derfor fortrøstningsfulde omkring at komme i mål med årets budget.